piątek, 14 czerwca 2024, 4:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów 

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 03.06.2024 r. do 20.06.2024 r. od godziny 6.00 na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę Miasta i każde Sołectwo według następującego podziału:

 – Miasto Ostrzeszów – w terminie od 03.06.2024 r.  do 07.06.2024 r.

 – Gmina Ostrzeszów – w terminie od 10.06.2024 r.  do 20.06.2024 r.

Wykaz ulic oraz sołectw w danym terminie stanowią: 

– załącznik nr 1 (miasto) dostępny T U T A J oraz

– załącznik nr 2 (gmina) dostępny T U T A J do niniejszego zawiadomienia.

UWAGA: Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze)

2. opony ( do rozmiaru 1250 mm x 400 mm )

3. odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny) 

4. elementy stolarki budowlanej ( drzwi, okna z szybami)

5. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Uwaga: zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku gdy odpady nie będą odpowiadały rodzajom wyżej wymienionym nie będą odebrane. Nie będą zbierane: 

– gruz,

– kamienie,

– odzież,

– lekarstwa,

– szkło luzem,

– materiały budowlane np. cegła,

– opakowania po farbach, olejach itp.,

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,

– opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych,

– części samochodowe,

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa, styropian),

– świetlówki,

– zmieszane odpady komunalne,

– odpady selektywne (opakowania szklane i plastikowe).

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00 przed posesję, w miejsca widoczne,  do których jest swobodny dojazd.

Apelujemy do mieszkańców o utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku demontażu sprzętu AGD i RTV przez inne nie upoważnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Urzędu  Miasta  i Gminy w Ostrzeszowie tel. 62 732 06 11. Nikt poza uprawnionym  podmiotem nie ma prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych.

Telefon kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy – 62 732 06 11.

UMiG Ostrzeszów

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne