piątek, 14 czerwca 2024, 5:13

UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA W OSTRZESZOWIE

Ulicami Ostrzeszowa przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała, w której bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiana przy figurze Najświętszego Serca Marii. Koncelebrze z udziałem kapłanów z wszystkich ostrzeszowskich parafii przewodniczył ks. prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii farnej. W kazaniu podkreślił znaczenie Eucharystii w życiu pojedynczego człowieka i całej wspólnoty. Po mszy wyruszyła procesja. Zaraz za krzyżem maszerowały poczty sztandarowe, przedstawiciele grup parafialnych niosący chorągwie, feretrony i figury Matki Bożej. Były siostry nazaretanki i zastęp harcerzy ZHR. Tuż przed niesioną przez kapłana monstrancją dzieci pierwszokomunijne i dziewczynki sypiące kwiatki. Właśnie te ubrane na biało dzieci, otoczone szpalerem czuwających nad nimi rodziców, są symbolem procesji przechodzących ulicami miast i wsi. W centrum wszystkiego jest niesiony przez kapłana Najświętszy Sakrament, a za Bożym Ciałem podążają pozostali uczestnicy procesji – w tym roku wyjątkowo licznie, bo też i aura sprzyjała. Idący przystawali przy czterech ołtarzach. Pierwszy znajdował się przy ul. Targowej, następny przed kościołem Chrystusa Króla, trzeci ołtarz na prywatnej posesji przy ul. Piastowskiej. Ostatni ołtarz usytuowany został przed kościołem św. Jadwigi Królowej. Tam też nastąpiło zakończenie uroczystości, zwieńczone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Aby każdy z obecnych mógł w tym w pełni uczestniczyć, ks. proboszcz Piotr Kowalek wznosił monstrancję stojąc na balkonie znajdującym się nad wejściem do kościoła.

Wszystkim przygotowującym tę uroczystość, a także ubogacającym ją śpiewem – chórowi „Angelus” i zespołowi muzycznemu, należą się słowa uznania. Pamiętajmy też o pełniących służbę policjantach, funkcjonariuszach straży miejskiej i strażakach, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem procesji.

K. Juszczak

fot. K.J. i W.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne