Reklama

środa, 17 kwietnia 2024, 7:53

Urzędnicy z nagrodami – kto dał więcej?

Praca urzędników do łatwych nie należy. W wyjątkowy sposób poddawana jest ciągłej ocenie społeczeństwa. Bo mimo naszej ludzkiej niechęci do załatwiania spraw urzędowych, mimowolnie jesteśmy skazani na bytność w tym czy innym urzędzie w celu załatwienia najprostszych spraw. Rejestracja samochodu, budowa domu czy narodziny dziecka to tylko kilka powodów, które wymuszają na nas komunikację z urzędem.

Jak oceniamy pracę urzędników? 

Z tym bywa różnie, wszystko zależy od indywidualnych przeżyć i toru przeszkód, jaki wyznaczy nam urzędnicza maszyna. Bo nie ma co ukrywać, czasem nawet zaprawiony w urzędniczych bojach petent polegnie, zmiażdżony przez biurokratyczne tryby. 

Postanowiliśmy jednak sprawdzić, jak oceniają pracę swoich podwładnych włodarze trzech miast naszego powiatu, tj. Ostrzeszowa, Grabowa nad Prosną i Mikstatu. Do tego zaszczytnego grona postanowiliśmy włączyć Starostwo Ostrzeszowskie, bo jakby nie patrzeć, ten wielce szacowny urząd, dopiero co obchodził 25-lecie istnienia.

Poniżej zestawienie wypłaconych nagród w 2023 r.

UMiG w Mikstacie

Łączna wysokość nagród wypłaconych w 2023 r. : 84.850,00 zł

Ilość nagrodzonych pracowników – 38

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat – 0,00 zł brutto

Skarbnik Miasta i Gminy Mikstat – 3 700 zł brutto

Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat – 3 600 zł brutto

Dyrektorzy/naczelnicy/kierownicy(łącznie) – 8 300 zł brutto

Uzasadnienie dla wypłaconych nagród: za szczególne zaangażowanie w realizację zadań; za pełną dyspozycyjność; za zaangażowanie przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy

UMiG w Grabowie nad Prosną

Łączna wysokość nagród wypłaconych w 2023 r.: 32 800,00 zł

Ilość nagrodzonych pracowników – 36

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów – 0,00 zł brutto

Zastępca Burmistrza Grabowa – 0,00 zł brutto

Skarbnik MiG Grabów – 0,00 zł brutto

Sekretarz MiG Grabów – 0,00 zł brutto

Dyrektorzy/naczelnicy/kierownicy(łącznie) – 0,00 zł brutto

Uzasadnienie dla wypłaconych nagród: indywidualne osiągniecia w pracy zawodowej

UMiG w Ostrzeszowie

Łączna wysokość nagród wypłaconych w 2023 r.: 88 185,00 zł

Ilość nagrodzonych pracowników – 77

Burmistrz MiG Ostrzeszów – 0,00 zł brutto

Wiceburmistrz MiG Ostrzeszów – 1 980,00 zł brutto

Skarbnik MiG – 1 500,00 zł brutto

Sekretarz MiG – 1 000,00 zł brutto

Dyrektorzy/naczelnicy/kierownicy(łącznie) – 13 190,00 zł brutto

Uzasadnienie dla wypłaconych nagród: duże zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Łączna wysokość nagród wypłaconych w 2023 r.: 307 830,00 zł

Ilość nagrodzonych pracowników – 85

Starosta Ostrzeszowski – 0,00 zł brutto

Wicestarosta Ostrzeszowski – 0,00 zł brutto

Etatowy członek zarządu – 0,00 zł brutto

Skarbnik Powiatu Ostrzeszowskiego – 5 603,53 „na rękę”

Sekretarz Powiatu Ostrzeszowskiego – 6 725,44 zł „na rękę”

Dyrektorzy/naczelnicy/kierownicy(łącznie) – 28 401 zł „na rękę”

Uzasadnienie dla wypłaconych nagród:

– nagrody roczne za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych

– za przygotowanie „Raportu o stanie powiatu za 2022 rok”

– za szczególne zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych w I kwartale 2023 roku w związku z przygotowaniem procesu cyfryzacji działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nowelizacją Prawa budowlanego

– za skuteczne wnioskowanie w zakresie projektów w ramach funduszu „Polski Ład”

– za szczególne zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych w I kwartale 2023 roku w związku ze skutecznym zakończeniem postępowań przetargowych w zakresie projektów w ramach funduszu „Polski Ład”

– za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego 16.08.2023 oraz Dożynkami Powiatowymi 20.08.2023

Informację pozyskaliśmy dzięki złożonym wnioskom o udzielenie informacji publicznej.

*

A jak my oceniamy współpracę z poszczególnymi urzędami?

Na szczególną uwagę jak zawsze zasługuje Grabów nad Prosną. Otóż w naszym wypadku odpowiedzi na zadawane pytania uzyskujemy zawsze najszybciej, bez zbędnej zwłoki, ponadto odpowiedź na każde zadane pytanie wykracza poza wyznaczone ramy, dlatego możemy też jednoznacznie stwierdzić, że zarówno burmistrz Maksymilian Ptak, jak i jego zastępca Anna Mądra oraz sekretarz, skarbnik i naczelnicy nie otrzymali nagród przez całą kadencję 2018-2024.

A przecież to właśnie w tym urzędzie wypłacono najniższe nagrody.

W wypadku innych urzędów tej wiedzy nie posiadamy, ale naszą szczególną uwagę zwróciła nagroda dla Wiceburmistrz Ostrzeszowa Barbary Gmerek. To jedyny zastępca w miastach naszego powiatu z wypłaconą nagrodą. Jak było w poprzednich latach? Czy takie nagrody również były wypłacane?

Starostwo jako jedyne w bardzo obszerny sposób podało powody wypłacania nagród. W innych wypadkach uzasadnienia wydają się ogólnikowe.

Ostrzeszowska gmina jako jedyna udzieliła odpowiedzi w ostatnim możliwym, przewidzianym ustawą, terminie. Na szczęście zdążyli, ale to już niejako tradycja.

A jak Wy oceniacie wysokość wypłacanych nagród? 

Tomasz Pach

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne