niedziela, 21 lipca 2024, 0:13

Teatr na wyciągnięcie ręki

Szkolna grupa teatralna “Łzy Feniksa” zagrała swoje przedstawienie z okazji 25-lecia działalności. Pomysłodawczynią zespołu, jego reżyserką i instruktorką jest od samego początku mieszkanka Przygodzic, tamtejsza radna – Dorota Szmaj.

“Łzy Feniksa” – formacja teatralna od wzruszeń i uniesień – powstała w 1998 roku przy Szkole Podstawowej w Dębnicy. W piątek, 8 grudnia, w zaadaptowanej na teatr szkolnej hali sportowej podsumowała ona swoje dotychczasowe dokonania.

Wójt Krzysztof Rasiak podkreślił po występie, że teatr stał się integralną częścią działalności szkoły w Dębnicy. 

“Mamy tu teatr na wyciągnięcie ręki. Bardzo się z tego cieszę, bo śledzę tę działalność praktycznie od początku. Miałem też to szczęście uczestniczyć w kolejnych jubileuszach, które są dla mnie zawsze przeżyciem. Dziękuję Pani Dorocie Szmaj i wszystkim, którzy tworzą ten unikalny projekt – pełen kultury słowa, scenicznej odwagi, niezwykłego przekazu kształtującego charaktery, skłaniającego do refleksji, świadczącego o tym, że młodzi ludzie doskonale rozumieją czasy i rzeczywistość, w których przyszło im żyć” – podsumował wójt.

Obecnie teatr, z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury, podejmuje się wielu projektów społecznych skierowanych do młodzieży i dorosłych. Liczy on 26 osób, za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany.

Jak podkreśla dyrektor szkoły Dariusz Spychalski, głównym celem zajęć teatralnych pozostaje jednak nauczanie i wychowanie przez sztukę oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi aktorzy-absolwenci szkoły, kiedyś zaangażowani w tę działalność. Przy tej okazji sięgnięto do archiwalnych zdjęć, dokumentów, rekwizytów, składających się na obraz funkcjonowania szkolnego teatru.

Na widowni w Dębnicy zasiedli między innymi: zastępczyni wójta Lucyna Koczorowska, sekretarz gminy Dariusz Kryśi skarbnik gminy Alicja Marek, wiceprzewodniczący rady gminy Kazimierz Niziołek, a także radni: Mariusz Harychi Krystian Piasecki i dyrektor GOK Robert Kaczmarek. 
Jak poinformowała Dorota Szmaj, nazwę grupy wyłoniono przed laty w ramach szkolnego konkursu, który wygrała Katarzyna Modzelewska. 

Od pięciu lat zespół posługuje się własnym logotypem wymyślonym przez Jagodę Sołtysiak.

Tomasz Wojtasik, www.przygodzice.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne