sobota, 13 lipca 2024, 11:14

PCPR tworzy grupy wsparcia dla dzieci i dla kobiet doświadczających przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie tworzy grupę wsparcia dla dzieci oraz młodzieży, które są ofiarami przemocy domowej.

Skala przemocy wobec dzieci jest zatrważająca, a problem ten dotyczy całego kraju. W minionym roku kilkukrotnie docierały do nas z mediów ogólnokrajowych bulwersujące informacje o znęcaniu się nad dzieckiem, a sprawa małego Kamila z Częstochowy poruszyła opinię publiczna w minionym roku. Zmusiła również do zadania trudnego pytania – czy Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej spełnia swoją rolę? Jak się coraz częściej okazuje – nie. Lub działa niewystarczająco. Również na terenie powiatu ostrzeszowskiego i samego miasta co jakiś czas dochodzi do aresztowań sprawców przemocy domowej.

Skala problemu

Według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, różnego rodzaju statystyki na ten temat zbierane przez policję i sądy, a także zespoły interdyscyplinarne ds. przemocy rodzinie, przedstawiają jedynie wycinek rzeczywistości. 

przemoc wobec dziecka

Jak podaje FDDS aż 41% dzieci w wieku 11–17 lat doświadczyło kiedykolwiek przemocy ze strony znajomego dorosłego, a 27% – w ciągu roku poprzedzającego badanie. Przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych doświadczył co trzeci badany (33%), a przemocy psychicznej – co piąty (20%).

Z zamkniętego domowego kręgu przemocy trudno jest się wyrwać, a ofiary bardzo często nie chcą przyznać, że dzieje im się krzywda. 

Grupa wsparcia

Grupa do także możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, sposób na przezwyciężenie strachu i poczucia winy, a także na podniesienie poczucia własnej wartości. 

– Celem grupy jest przekazanie informacji o rodzajach i formach przemocy, o mechanizmach funkcjonowania ofiary oraz osoby stosującej przemoc oraz przekazanie, gdzie i jak szukać pomocy np. psychologicznej lub prawnej – informuje Aneta Małolepsza, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod numerem telefonu: 519-332-754/62 732-07-54. Udział w grupie będzie poprzedzony jednorazową konsultacją z rodzicem lub opiekunem prawnym.

przemoc wobec kobiet

PCPR zaprasza do grupy wsparcia również kobiety, które doświadczają przemocy domowej. Jeśli kobieta nie czuje się bezpieczna w swoim związku, odczuwa lęk przed partnerem lub nie widzi rozwiązania dla swojej trudnej sytuacji, może wziąć udział w grupie wsparcia. Często wzajemne wsparcie i motywowanie się do działań mających na celu rozwiązanie problemu, wspólne z grupą szukanie rozwiązań trudnych sytuacji oraz zaspokojenie poczucia akceptacji staje się źródłem siły i sprawstwa. Uczestniczki uczą się asertywnej postawy i stawiania granic, dostają szanse na wyjście z roli ofiary.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne