niedziela, 21 lipca 2024, 0:51

Ponad 3,5 mln euro na programy OLGD

5 stycznia w urzędzie miasta i gminy wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowę ramową na programy, które za pośrednictwem Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania będą realizowane w latach 2024-2029. Suma, jaką będzie dysponować OLGD to 3 547 719 euro. Z tym, że na same programy przeznaczone zostanie ponad 2,8 mln euro, tj. około 10 mln zł. Pieniądze niemałe, które przyczynią się do rozwoju, szczególnie wiejskich społeczności. Skorzystają z nich mieszkańcy wszystkich siedmiu gmin naszego powiatu. 

W imieniu OLGD uczestników spotkania powitała prezes stowarzyszenia – Krystyna Sikora. Wśród najważniejszych gości: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, poseł Andrzej Grzyb, wiceprezes wielkopolskiej sieci LGD – Ireneusz Witkowski, starosta Lech Janicki oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu ostrzeszowskiego. 

Samorządowcy po podpisaniu umowy ramowej

Podpisanie umowy poprzedzone zostało krótkimi wystąpieniami. Rozpoczął wicemarszałek K. Grabowski przypominając o trudnościach, jakie Urząd Marszałkowski wraz z Lokalnymi Grupami Działania musiał pokonać, by uzyskać na potrzebne programy satysfakcjonujące środki. Jednym z rozwiązań było wejście w tzw. wielofunduszowość, czyli skorzystanie ze środków unijnych, pochodzących z funduszu rolnego, funduszu społecznego i funduszu rozwoju regionalnego.

– Nie były to łatwe rozmowy – przekonywał wicemarszałek. W ich efekcie zapadła decyzja, że oprócz funduszu rolnego, do dyspozycji LGD będą też środki (50 mln euro) z dwóch pozostałych, wspomnianych tu funduszy. Razem dało to kwotę 128,5 mln euro dla LGD w Wielkopolsce. A takich Grup Działania jest w naszym województwie 30. Środki starczyły dla wszystkich grup – nasza OLGD, znalazła się w tym zestawieniu na szczęśliwym 13 miejscu. Na koniec K. Grabowski podziękował współpracownikom i wszystkim osobom, które pracowały przy tworzeniu strategii. 

O współpracy wielkopolskich LGD

O współpracy wielkopolskich LGD mówił wiceprezes wielkopolskiej sieci LGD – Ireneusz Witkowski.

– Ta wielofunduszowość pozwoli nam na to, że będziemy mogli bardziej kompleksowo spełniać zadania, które oczekuje społeczność lokalna. Gratuluję naszym przyjaciołom z OLGD, że przeszli ten próg. Życzę ażeby realizacja była tak samo dobra, jak poprzednia, a może nawet jeszcze lepsza.

Podpisanie umowy ramowej z OLGD

O zasadach działania strategii i pozyskiwaniu środków mówiła Barbara Pryczek-Socha – kierownik Oddziału Koordynacji Rozwoju Lokalnego. Również ona podkreśliła starania wicemarszałka, które sprawiły, że Wielkopolska będzie mogła korzystać równolegle z trzech funduszy. Na spotkaniu mówiono też o osiągnięciach OLGD w rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów i podnoszenie świadomości społecznej. 

30 stycznia minie 18 lat istnienia ostrzeszowskiej grupy działania. Stąd też wystąpienia niektórych uczestników – posła A. Grzyba, L. Janickiego, czy M. Witka, nawiązywały do początkowego okresu istnienia OLGD. W wystąpieniach gości pobrzmiewały też słowa satysfakcji z korzyści, jakie wynikają z przynależności do UE. Przykładem są programy pomocowe, z których również korzysta OLGD. Na koniec głos zabrała prezes Stowarzyszenia OLGD, Krystyna Sikora, będąca też głównym organizatorem tej uroczystości. Podziękowała marszałkowi Grabowskiemu za wszelkie wsparcie i pomoc w realizacji działań Stowarzyszenia. Symboliczną różyczką w uznaniu wielkiego wkładu pracy nad strategią, wyróżnieni zostali przez panią prezes: Paulina Ambroziak, Dariusz Kwiatek, Paweł Uścinowicz, Anna Mądra, Izabela Cichoń i Daria Nowak. 

Ostatnim akordem spotkania były życzenia noworoczne – dobrego roku, sukcesów zawodowych i spotykania na swoich ścieżkach życia tylko dobrych, życzliwych ludzi. 

Niechaj spełnią się te życzenia, a podpisane przez Stowarzyszenie OLGD i wicemarszałka K. Grabowskiego umowy staną się kolejną szansą rozwoju naszej małej ojczyzny.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne