niedziela, 21 kwietnia 2024, 0:25

OTWARCIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W OCZ

– Jak dobrze mieć takich przyjaciół w samorządach – mówiła minister zdrowia Katarzyna Sójka, podkreślając udział samorządów powiatu ostrzeszowskiego w wyposażenie nowo otwartej pracowni RTG w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia.

25 września w OCZ duże wydarzenie. W samo południe otwarta została Pracownia Diagnostyki Obrazowej z nowym sprzętem, który umożliwi lekarzom i pacjentom w dobrych warunkach przeprowadzać badania diagnostyczne. Temu ma służyć zakupienie przez szpital, przy dużym wsparciu samorządu powiatowego i samorządów gmin, urządzenia RTG oraz nowoczesnego 32-rzędowego tomografu, funkcjonującego już w tutejszym szpitalu.

W otwarciu pracowni wzięła udział minister Katarzyna Sójka, poseł Andrzej Grzyb, Andżelika Możdżanowska – poseł do PE, Agnieszka Pachciarz – dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył też Łukasz Mikołajczyk – z-ca kanclerza Akademii Kaliskiej i wicestarosta kępiński Alicja Śniegocka. W uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządów z gmin naszego powiatu – burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad. Funkcję gospodarzy pełnili starosta Lech Janicki i prezes OCZ – Zbigniew Kluczkowski. Obecni byli również pracownicy szpitala.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia pracowni. Tam też nastąpiło poświęcenie pomieszczenia i sprzętów, którego dokonał ks. kan. Paweł Maliński. Część oficjalna odbywała się przed wejściem do szpitala.

– Cieszymy się, bo robimy coś pożytecznego. Oby takich momentów związanych z podniesieniem jakości poziomu usług dla pacjentów, było jak najwięcej – mówił starosta L. Janicki. Prezes Z. Kluczkowski podkreślił, że nowy sprzęt służyć będzie nie tylko pacjentom szpitala, ale wszystkim mieszkańcom powiatu. Przekazał też podziękowania osobom wspierającym szpital.

– Dobro, współpraca, ale także przyjaźń i zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego owocuje takimi efektami – mówiła minister Katarzyna Sójka. Minister wspomniała też o prowadzonych rozmowach nt. potrzeb szpitala. Zaowocowały one przyznaniem przez rząd kwoty 3 920 000 zł na pracownie specjalistyczne i rozwój szpitala, a także kwotą 289 260 zł na wymianę systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną.

W wystąpieniach gości także przebijała satysfakcja z poprawy jakości opieki nad pacjentem, którą umożliwi nowe wyposażenie pracowni RTG. Podkreślano, że rozmowy i wspólne działania, bez względu na przynależność partyjną, skutkują tymi dobrymi zmianami, dokonującymi się w OCZ.

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne