czwartek, 23 maja 2024, 18:37

Już jutro o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Ostrzeszowa. Zapowiada się bardzo gorąca atmosfera…

W porządku obrad znajdziemy projekt uchwały, która budzi sporo kontrowersji. Głosowanie będzie dotyczyć stanowiska w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła ll. Wspomniany projekt o numerze 585/2023 został złożony przez Antoniego Marchwińskiego i Andrzeja Manikowskiego.

Wątpliwości wśród radnych budzi sam fakt wprowadzenia do porządku obrad Rady Miejskiej tak trudnego tematu i przeniesienie ogólnokrajowego sporu na samorządowe podwórko.
Każdy z radnych ma oczywiście prawo do swojego osobistego zdania i komentowania burzy w mediach ogólnokrajowych. Czy jednak takie zdanie powinien wyrażać radny poprzez głosowanie?
W treści projektu uchwały czytamy:
“Dlatego my, radni Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, stajemy po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa i potępiamy nagonkę dyskredytującą wielkiego rodaka”
W ocenie części radnych Rada Miasta nie jest organem sądowym i śledczym by oceniać, co w danym wypadku jest prawdą, a co fałszem.
Cytując wcześniejsze zdanie z proponowanej treści stanowiska Rady, poddanie pod dyskusję tego punktu może doprowadzić do “podziałów wśród Polaków i osłabienie Polski ”
Dyskusja będzie niewątpliwie bardzo gorąca i samo głosowanie odbędzie się pod dużą presją.
Jesteśmy bardzo ciekawi przebiegu tej sesji i samych głosowań.
Będziemy pilnie przyglądać się rozwojowi wypadków i na pewno zdamy z niego relację!

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne