poniedziałek, 15 lipca 2024, 16:24

W Mikstacie zasadzą pięćdziesiąt lip

Jesienią w gminie Mikstat zostanie zasadzonych 50 lip drobnolistnych, których zakup dofinansuje samorząd województwa wielkopolskiego. Nowe miododajne drzewa pojawią się w Mikstacie Pustkowiu oraz w Kaliszkowicach Kaliskich.

Koszt zakupu roślin zostanie w 90 procentach pokryty z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (9 tys. zł – Uchwała NR LI/1003/23 z 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych; załącznik nr 2).
Drzewa będą sadzone jesienią tego roku w dwóch lokalizacjach (po 25 sztuk): na ulicy Odolanowskiej w Mikstacie Pustkowiu oraz w Kaliszkowicach Kaliskich.
5 lat temu, w 2018 r. samorząd mikstacki pozyskał z tego samego źródła 18 tys. zł na zasadzenie miododajnych drzew, dzięki czemu rok później w Mikstacie Pustkowiu i Kaliszkowicach Kaliskich pojawiło się 200 nowych drzewek w czterech gatunkach: robinii akacjowej, jarzębu pospolitego, klonu polnego i lipy drobnolistnej.

PK

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne