niedziela, 16 czerwca 2024, 19:33

„Zdrowie dla wszystkich” (7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia 2023)

W roku 1948  kraje z całego świata połączyły siły i założyły Światową Organizację Zdrowia. Miała ona na celu zwiększyć solidarność i wzmocnić współpracę między krajami w dziedzinie ochrony zdrowia.

Przez dziesięciolecia Światowa Organizacja Zdrowia zajmowała się kluczowymi wyzwaniami swojej misji.  Przewodziła wysiłkom na rzecz poprawy warunków zdrowotnych i społecznych, aby ludzie rodzili się, wzrastali, pracowali, żyli i starzeli się w dobrym zdrowiu. Odgrywała  kluczową rolę w globalnej promocji integracji płci i niepełnosprawności. I te działania podejmuje do dziś.

Za kluczowe cele uważa się:

  • łagodzenie śmiertelnych chorób
  • ochrona ludzi przed pandemiami
  • pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju
  • kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia
  • zapobieganie chorobom poprzez szczepienia
  • sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem


W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia obchodzi 75 rocznicę swojego istnienia. Rocznica ta jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy osiągnięte w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia ludzi na całym świecie.
Cel jakim jest osiągnięcie zdrowia dla wszystkich, pozostaje dziś tak samo ważny jak 75 lat temu.
Dbajmy o zdrowie nasze i swoich bliskich.

(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie)

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne