środa, 22 maja 2024, 9:34

Śmieci drożeją!

32 zł od osoby będziemy od stycznia 2022 r. płacić za odpady komunalne, tzn. o 5 zł. więcej, niż płaciliśmy w tym roku. Oczywiście, jeżeli odpady są segregowane. Za odpady niesegregowane stawka ta będzie dwa razy większa – 64 zł. Taką właśnie decyzję dotyczącą mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów podjęli radni miejscy na odbywającej się w dniu dzisiejszym 52. sesji Rady Miejskiej. Nad uchwałą debatowało 20 radnych, 17 z nich poparło planowaną zmianę stawki opłat, zaś trzech było temu przeciwnych.

Burmistrz uzasadniając konieczność zmiany dotychczasowych stawek zauważył, że przetarg, który wygrała firma EKO-Region jest na poziomie 845 zł za tonę odpadów. Burmistrz uznał to za bardzo dobrą ofertę, zakładając, że umowa jest na 2,5 roku, a nie jak dotąd bywało – na rok. Przekonywał też, że w okolicznych gminach oferty tylko na jeden rok przekraczają już 1000 zł za tonę.
Decydujący wpływ na podwyżki opłat ma wzrost ilości odpadów, który w roku 2020 wyniósł 20%.
Gdyby nie to, stawka mogłaby pozostać na obecnym poziomie – mówił P. Jędrowiak.
Radni zabierający w dyskusji głos dostrzegali też inne problemy, jak nieszczelność systemu. Okazuje się, że zaległości z opłatami na koniec października br. wyniosły aż 519.398 zł,
Nowe stawki, które zostały ustalone muszą pokryć nową ofertę oraz systematyczny wzrost ilości oddawanych odpadów, a zatem, jak podkreślił A. Manikowski – Rada nie ma właściwie manewru, by zaproponować inną wysokość opłat.
Podniesione zostały też stawki za pojemniki – opłata za 120 l kubeł wyniesie 24 zł.

Dane wyjściowe za rok 2021 przyjęte dla obliczenia stawki na lata 2022 dla osób fizycznych i nieruchomości niezamieszkałych

Nieruchomości zamieszkałe:
Liczba deklaracji złożonych w 2021r.: 5.554 (wzrost o 32 deklaracje w stosunku do roku 2020)
Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w 2021r. deklaracji: 21.488 (spadek liczby
mieszkańców o 292 osoby w stosunku do roku 2020)

Nieruchomości niezamieszkałe (działalności gospodarcze, itp.):
Liczba deklaracji złożonych w 2021r.: 758 (wzrost o 35 deklaracji w stosunku do roku 2020)
Ilości pojemników:
120l – 487 szt. < 18
240l – 140 szt. > 6
1100l – 230 szt. > 38
7000l – 52 szt. > 7
Choć stawki przyjęte przez radnych mają obowiązywać aż 30 miesięcy (do czerwca 2024 r.), to zawsze istnieje możliwość mniejszych opłat, gdyby ilość odpadów była mniejsza – zapewniał burmistrz. A co jeśli wzrost kosztów wywozu śmieci znowu okaże się większy, niż założono?

K.J.


Więcej nt nowej stawki za wywóz odpadów komunalnych i dyskusji, jaka toczyła się podczas sesji – w najbliższym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne