sobota, 20 kwietnia 2024, 8:19

„Złapią” deszczówkę, będą oszczędności

Miasto i Gmina Ostrzeszów zakończyła budowę dwóch zbiorników retencyjnych, na które pozyskała dotacje w ramach programu „Deszczówka” z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W sumie finansowanie wyniosło 84 704 zł, w tym 44 704 zł na zadanie pt. „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Olszyna” i 40 000 zł na zadanie pt. „Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na duże oszczędności wody uzdatnionej i tym samym będzie zapobiegała skutkom suszy. Oba zbiorniki mają na celu gromadzenie wody deszczowej i powtórne jej wykorzystanie. Zbiorniki retencyjne mają pojemność 30m3, co pozwoli na gromadzenie wód opadowych poprzez instalacje deszczową do zbiorników podziemnych.
Przy Sali Wiejskiej w Olszynie zbiorniki te sąsiadują bezpośrednio z boiskiem piłkarskim z naturalną murawą; boisko posiada własny system nawadniania, który został bezpośrednio podłączony do zbiorników retencyjnych. Do tej pory, aby spełnić określone standardy Miasto i Gmina Ostrzeszów ponosiło bardzo duże koszty związane z nawadnianiem obiektu (opłaty za zużytą wodę z sieci wodociągowej).
Zbiorniki wybudowane przy Przedszkolu nr 5 na ulicy Łąkowej, sąsiadują bezpośrednio z zielenią i trawnikami, gdzie w kolejnym etapie zostanie wykonana instalacja nawadniania.
Całkowita wartość zadania w Olszynie to 73 250 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 44 704 zł.
Wkład własny Miasta i Gminy Ostrzeszów: 28 546 zł.
Całkowita wartość zadania na terenie przedszkola przy ul. Łąkowej to 57 530 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 40 000 zł
Wkład własny Miasta i Gminy Ostrzeszów: 17 530 zł.

UMiG Ostrzeszów

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne