sobota, 13 lipca 2024, 10:41

JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA DROGI EKSPRESOWE S 11!

Powraca temat przebudowy drogi ekspresowej S 11 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kępno. W zasadzie będzie to budowa nowej drogi, gdyż znaczna część 30 kilometrowej trasy poprowadzona zostanie zupełnie inaczej, niż dotychczasowa DK 11. Wszystko wskazuje na to, że zakończyły się już dyskusje na temat przebiegu drogi ekspresowej w naszym powiecie. Wybrano najbardziej optymalny i oczekiwany przez mieszkańców Ostrzeszowa wariant nr 3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno. Wskazany w niej został wariant nr 3 przebiegu trasy o długości ok. 30 km. Decyzja ta obejmuje również dobudowę drugiej jezdni na istniejącej obwodnicy Kępna, będącej w ciągu S11 o dł. ok. 4,2 km.

 

Czas na „Koncepcję programową
Teraz wykonawca przystąpi do opracowania „Koncepcji programowej”. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania ma zostać ogłoszone w II połowie bieżącego roku. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.  

 

Początek trasy

S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno przebiegać będzie po terenach powiatu ostrowskiego przez gminę Przygodzice, powiatu ostrzeszowskiego przez gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra, oraz powiatu kępińskiego przez gminy Kępno oraz Baranów.

Początek projektowanego przebiegu wariantu 3 drogi ekspresowej S11 zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym rondem a przejściem górnym dla zwierząt na końcu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscu istniejącego ronda przewidziano budowę pierwszego z sześciu węzłów planowanych na trasie omawianego wariantu – będzie to węzeł Przygodzice. Następnie trasa przebiegać będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez teren leśny, omijając miejscowość Antonin po stronie wschodniej. W dalszej części przebieg wariantu 3 zmienia się na południowo-zachodni, przekraczając tym samym istniejącą linię kolejową nr 272. Na terenie gminy Przygodzice po stronie zachodniej istniejącej linii kolejowej, tuż za miejscowością Antonin przewiduje się budowę drugiego węzła drogowego Antonin.

 

Przebieg S 11 w powiecie ostrzeszowskim

Tuż przed granicą administracyjną powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego trasa wariantu 3 zmienia kierunek na południowy, mijając po stronie zachodniej miejscowości Niedźwiedź, Kozły oraz Bledzianów. Wariant 3 przebiega na tym odcinku głównie po terenach leśnych oraz pól uprawnych.

W rejonie miejscowości Bledzianów oraz Kozły przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S11. Dalej, za projektowanymi MOP-ami, trasa wariantu 3 przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie na około 13km (+400m) zmienia swój przebieg na kierunek południowy, przecinając drogę wojewódzką nr 444 w pobliżu Szklarki Myślniewskiej, gdzie zaprojektowano lokalizację trzeciego węzła o nazwie Ostrzeszów Północ.

W kilometrze 15 (+500m) przebieg wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając DW449 pomiędzy miejscowościami Bierzów i Rojów (za stawami na Zawadach). Zaprojektowany będzie tutaj czwarty węzeł drogowy Ostrzeszów Południe. Za węzłem Ostrzeszów Południe trasa wariantu 3 w dalszym ciągu przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie, na wysokości miejscowości Rogaszyce zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc dalej równolegle do istniejącej DK11.

Podobnie jak w wariancie 1, wariant 3 projektowanej drogi ekspresowej omija po stronie wschodniej Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i po przecięciu drogi powiatowej nr 5580P włącza się łukiem poziomym w istniejącą obwodnicę Kępna. Tam na przecięciu z istniejącą DK11 zaprojektowano węzeł Kępno Północ. Następnie zrealizowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na istniejącym odcinku obwodnicy Kępna, wraz z niezbędną przebudową węzła Baranów, celem dostosowania go do przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej.

 

Strategiczne znaczenie S11

Droga ekspresowa S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego łączącego Poznań ze środkowym wybrzeżem Bałtyku. 

– W tej chwili w woj. wielkopolskim prowadzimy prace przygotowawcze dla siedmiu odcinków S 11 – mówi Marcin Kucharzak, zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w GDDKiA. – Dla odcinków Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno uzyskaliśmy DŚU, a dla Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki oraz Kórnik – Jarocin jesteśmy w trakcie uzyskania decyzji. Z kolei dla kolejnych dwóch Piła – Ujście oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski wnioski o wydanie DŚU planujemy złożyć w pierwszej połowie bieżącego roku.

*

Wiele wskazuje na to, że tzw. obwodnica Ostrzeszowa, na którą czekało kilka pokoleń, za parę lat stanie się faktem.

K.J.

 

 

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne