czwartek, 23 maja 2024, 18:40

Czy ostrzeszowski szpital zostanie przekształcony w jednoimienny?

Starosta ostrzeszowski zwrócił się do wojewody wielkopolskiego oraz do dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu o zmianę decyzji w sprawie przekształcenia szpitala w jednoimienny tj. do obsługi wyłącznie pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa. 

Obecnie realne jest przeznaczenie na ten cel ok. 30 łóżek w ostrzeszowskim szpitalu.
W związku ze zmianami, jakie mają miejsce w kierownictwie placówki, zaproponowano termin 16 listopada docelowego uruchomienia oddziału dla pacjentów zakażonych koronawirusem.
Starosta wnioskuje również o podtrzymanie działalności dotychczasowych oddziałów szpitalnych z wyjątkiem ginekologiczno-położniczego.
Na początku następnego tygodnia komisja konkursowa wyłoni spośród czterech kandydatur nowego prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne