piątek, 14 czerwca 2024, 5:18

Dorabiający do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą rozliczyć się z ZUS

Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku  przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do ZUS zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Informacja o przychodach jest niezbędna, by ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne