piątek, 21 czerwca 2024, 4:20

Gmina Ostrzeszów w statystyce

Wzorem lat ubiegłych proponujemy trochę statystycznych zestawień dotyczących mieszkańców poszczególnych gmin naszego powiatu. Rozpoczynając od miasta i gminy OSTRZESZÓW. Statystyka to tylko liczby, lecz ich zestawienie i spojrzenie na nie przez pryzmat kilku ostatnich lat, pozwala wysnuć pewne wnioski, a te dotyczące Ostrzeszowa i pobliskich wiosek nie są za różowe.

Przede wszystkim zmniejszyła się (o 86) ogólna liczba mieszkańców MiG Ostrzeszów. Na koniec 2018 r. wyniosła ona 24.102. Spory ubytek, lecz prawdziwy „pomór” odnotowaliśmy w samym mieście, które zmniejszyło stan liczebności aż o 179 osób. Obecnie Ostrzeszów zamieszkuje 14.214 mieszkańców. Zdecydowaną przewagę mają panie, których jest 7.476, gdy tymczasem mężczyzn 6.738, czyli o ponad 700 mniej. Chciałoby się zapytać – gdzie te chłopy? Odpowiedź nasuwa się sama – za granicą! Emigracja zarobkowa to główny powód zmniejszającej się liczby ostrzeszowian. Jest jeszcze inna emigracja – z miasta na wieś, bo przecież z roku na rok rośnie liczba mieszkańców gminy – w ubiegłym roku przybyły 93 osoby, dzięki czemu ogólna liczba mieszkańców gminy wzrosła do 9.888. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2020 okoliczne wioski będzie zamieszkiwać ponad 10 tys. mieszkańców. Tak dynamiczny rozwój przede wszystkim dotyczy wiosek słynących z nowej infrastruktury budowlanej. To przecież w Olszynie (+37), w Potaśni (+22) czy Pustkowiu Południe (+16) wyrosły w ostatnich latach całe osiedla domków jednorodzinnych. Dość nieoczekiwanie dwucyfrowy przyrost liczby mieszkańców odnotowała też Rejmanka (+12) i Kotowskie (+12). Zaś po 10 osób przybyło w Rojowie i Kuźnikach. Oczywiście nie wszystkie sołectwa się tak harmonijnie rozwijają, przykładem Bledzianów, gdzie w ostatnich trzech latach ubyło aż 33 mieszkańców. Można by przypuszczać, że część z nich osiedliła się w pobliskim Niedźwiedziu – być może, lecz nie w 2018 roku, bo i ta wieś zaliczyła znaczący spadek liczby mieszkańców (-13). Inne sołectwa w normie – raz trochę lepiej, raz gorzej…

Te przyrosty i ubytki mieszkańców nie wpłynęły na kolejność największych sołectw. Najliczniejszą wioską w gminie Ostrzeszów są nadal Rogaszyce (1.355 mieszkańców), za nimi: Olszyna (1.236), Siedlików (1.122) i Rojów (843).

 

Oto jak w ostatnich czterech latach zmieniała się liczba mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów:

            Liczba mieszk.     MiG liczba mieszk.     miasta liczba mieszk. gminy
2015     24.184 (+45)     14.546 (-47)              9.638 (+92)
2016     24.173 (-11)      14.445 (-101)            9.728 (+90)
2017     24.188 (+15)     14.393 (-52)              9.795 (+67)
2018     24.102 (-86)      14.214 (-179)            9.888 (+93)

 

WIĘCEJ ZGONÓW, MNIEJ URODZEŃ

W statystyce, od emigracji za granicę czy z miasta na wieś, ważniejszy jest przyrost naturalny. Owszem, ostrzeszowski szpital szczyci się rosnącą liczbą porodów, ale najwidoczniej nie dotyczy to tak do końca mieszkanek miasta i gminy Ostrzeszów. W ubiegłym roku urodziło się 231 małych ostrzeszowian. Każde dziecko cieszy niezmiernie, lecz jest to o 14 niemowląt mniej niż w 2017 r. Takie wahnięcia zawsze się zdarzają, bardziej martwi to, że jednocześnie wzrosła (o 16) liczba zgonów – razem było ich 225 – smutny rekord ostatniego dziesięciolecia. To oznacza, że liczba urodzeń była w 2018 r. tylko o 6 większa od liczby zgonów. Nawet uznając, że liczba urodzeń utrzymuje się w normie, zatrważa rosnąca liczba zgonów, tylko czy istnieje sposób, aby temu zaradzić?

Liczba osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Sołectwo

Zameld.
stałe

Zameld.
czasowe

Liczba osób
RAZEM

Roczny
przyrost /
ubytek

Mężczyźni
(M)

Kobiety
(K)

% M/K

Bledzianów

389

3

392

– 12

205

187

53/47

Jesiona

85

1

86

+ 1

44

42

51/49

Kochłowy

309

2

311
(80 DPS)

– 2

121

190

39/61

Korpysy

171

2

173

+ 5

87

86

50/50

Kotowskie

185

5

190

+ 12

95

95

50/50

Kozły

122

0

122

0

70

52

57/43

Kuźniki

201

4

205

+ 10

93

112

45/55

Marydół

299

2

301

– 1

157

144

52/48

Myje

301

9

310

+ 2

152

158

49/51

Potaśnia

386

10

396

+ 22

201

195

51/49

Niedźwiedź

587

10

597

– 13

299

298

50/50

Olszyna

1.215

21

1.236

+ 37

620

616

50/50

Pustkowie

Południe

440

8

448

+ 16

226

222

50/50

Pustkowie

Północ

221

3

224

+ 4

107

117

48/52

Rogaszyce

1.333

22

1.355

– 3

670

685

49/51

Rojów

826

17

843

+ 10

433

410

51/49

Siedlików

1.114

8

1.122

+ 5

581

541

52/48

Szklarka
Myślniewska

424

6

430

+ 2

237

193

55/45

Szklarka
Przygodzicka

660

4

664

– 8

336

328

51/49

Turze

175

0

175

– 2

83

92

47/53

Zajączki

232

2

234

– 4

123

111

53/37

Rejmanka

72

2

74

+ 12

31

43

42/58

GMINA
łącznie

9.747

141

9.888

+ 93

4.971

4.917

50/50

Ostrzeszów

13.850

364

14.214

– 179

6.738

7.476

47/53

RAZEM
(Miasto i Gmina)

23.597

505

24.102

– 86

11.709

12.393

48,6/51,4

 

Liczba dzieci ur. w 2018 roku: 231 (-14)
Liczba zgonów w 2018 roku: 225 (+ 16)
Status przejściowy: 473

Liczba zgonów i urodzeń w ostatnich czterech latach:
               ZGONY        URODZENIA
2015        203             245
2016        197             229
2017        209             245
2018        225 (+16)    231 (-14)


opr. K. Juszczak
(na podstawie danych przygotowanych przez Wojciecha Bąka, sekretarza MiG Ostrzeszów)

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne