piątek, 14 czerwca 2024, 5:30

Andrzej Kużaj sołtysem w Kuźnikach

Trwają spotkania wyborcze w sołectwach miasta i gminy Ostrzeszów. Jedno z nich, zorganizowane przez sołectwo Kuźniki, odbyło się 14 maja br., w sali urzędu miasta. Przybyło na nie 23 mieszkańców wioski uprawnionych do głosowania. Wszyscy oni opowiedzieli się za ponownym wyborem Andrzeja Kużaja na funkcję sołtysa.

Wcześniej Andrzej Kużaj bardzo szczegółowo omówił działania, które zostały zrealizowane przez ostatnie pięć lat. Ustępujący sołtys zgodził się ponownie kandydować na tę funkcję, a jego kandydatura była jedyną zgłoszoną przez mieszkańców.

Po odczytaniu wyniku wyborów, nowo wybrany sołtys dziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go mieszkańcy Kuźnik.

– Postaram się rozwiązywać problemy, które pojawiają się w sołectwie – mówił. Jeśli chodzi o najważniejsze dla wioski inwestycje, wymienił wykonanie oświetlenia na ul. Miodowej i zrobienie nawierzchni bitumicznej na części ul. Jaworowej. Podziękował też obecnemu na sali burmistrzowi za dobrą współpracę w czasie minionej kadencji.

– Wiele rzeczy udało się zrealizować, ale pewne inwestycje są przed nami – mówił Patryk Jędrowiak, dodając, że te wspomniane przez pana sołtysa są również priorytetem dla miasta. Wszystko zależy od środków, głównie tych zewnętrznych. Nie zabrakło też gratulacji dla sołtysa, zarówno ze strony burmistrza, jak i od radnej Krystyny Rajskiej, która dziękowała sołtysowi za owocną „sąsiedzką” współpracę, kiedy pełniła funkcję przewodniczącej dzielnicy nr 3.

Do Rady Sołeckiej, zgodnie ze statutem, zgłoszono czterech kandydatów. Tak się złożyło, że wybrane zostały cztery panie, które odtąd wspierać będą sołtysa w działaniach na rzecz mieszkańców wioski.

Radę Sołecką tworzyć będą: Barbara Dziurla (22 gł.), Zofia Matysiak (23 gł.), Magdalena Mazurkiewicz (22 gł.), Elżbieta Świtoń (22 gł.).

Sołtysowi oraz paniom z Rady Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy dobrych działań na rzecz mieszkańców Kuźnik.

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne