piątek, 24 maja 2024, 8:46

Beata Lewandowska nowym sołtysem sołectwa Myje

9 maja odbyły się pierwsze z 20 zaplanowanych na ten rok, zebrań sołeckich w mieście i gminie Ostrzeszów, na których wybierany będzie sołtys i rada sołecka. Pierwsze takie zebranie wyborcze odbyło się we wsi Myje, w tamtejszej sali wiejskiej. Nowym sołtysem została Beata Lewandowska.

Do funkcji sołtysa pretendowały dwie panie: Beata Lewandowska i Sara Pawlińska. Dotychczasowy sołtys – Sławomir Michalak – nie chciał ponownie kandydować. Kandydatem na sołtysa miał być także mieszkaniec wsi Myje, Dariusz Grzebieniuk. Jednakże nie zgodził się wziąć udziału w wyborach, argumentując, że podczas uchwalania statutu sołeckiego nie zostały zachowane wyznaczone przez ustawodawcę procedury, co skutkuje nieważnością wyborów. Zdaniem p. Grzebieniuka nie zostały przeprowadzone wymagane konsultacje społeczne podczas uchwalania statutu.

– Tak uchwalone statuty nie mają prawa „wejść w życie”, dlatego całe wybory sołeckie są bezpodstawne. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie dopełniono obowiązków służbowych przez Radę Miejską, a przede wszystkim przez panią przewodniczącą – twierdził D. Grzebieniuk, uzależniając swą kandydaturę na sołtysa od odpowiedzi w kwestii konsultacji. Z odpowiedzią taką pośpieszył prowadzący zebranie sekretarz urzędu miasta – Wojciech Bąk. Przytoczył stosowne pisma, w których była mowa, że statut sołectwa został uchwalony w 2021 r. po zwyczajowo przyjętych konsultacjach, tj. obwieszczeniach i informacjach zamieszczonych w prasie oraz na stronie internetowej urzędu. Sekretarz przyznał, że nie organizowano zabrania sołeckiego w sprawie uchwalenia statutu, zaznaczając, że był to czas trwającej pandemii i oczekiwanie, aby wówczas organizować zebranie jest trochę przesadzone.

Mimo zastrzeżeń mieszkańca wsi Myje, przystąpiono do wyborów – wybrano komisję skrutacyjną, a wspomniane na wstępie kandydatki miały okazję do przedstawienia się wyborcom. W wyborach wzięło udział 73 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi Myje i Potaśnia, tworzących jedno sołectwo. Beata Lewandowska otrzymała 56 głosów, a Sara Pawlińska – 15 głosów.

Nowa pani sołtys podziękowała za zaufanie. Zapewniła, że gotowa jest rozwiązywać problemy mieszkańców.

– Liczę na Państwa współpracę – mówiła nowo wybrana sołtys, Beata Lewandowska.

Wśród składających gratulacje była radna Krystyna Rajska, która przypomniała, że do września można składać wnioski do budżetu na 2025 r., proponując konieczne dla sołectwa inwestycje. Nie zapomniano o ustępującym sołtysie, dziękując mu za dobrą współpracę.

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Sołeckiej. Zgłoszono siedmioro kandydatów, a ponieważ statut sołectwa przewiduje sześć osób w Radzie, stało się jasne, że w wyniku wyborów kandydat z najmniejszą liczbą głosów nie wejdzie do Rady Sołeckiej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Jarosław Bierczyński (40 gł.), Marianna Herman (27 gł.), Radosław Jeziorny (50 gł.), Kacper Kiczka (47 gł.), Teresa Ławicka (41 gł.), Aneta Szadkowska (49 gł.), Katarzyna Szadkowska (44 gł.), W głosowaniu na kandydatów do Rady Sołeckiej wzięło udział 61 osób uprawnionych do głosowania.

W międzyczasie uczestnicy zebrania skupili się na drogach i chodnikach znajdujących się na terenie sołectwa. Niektóre z nich, jak np. ul. Czereśniowa, są w kiepskim stanie. Krytykowano też zarastającą trawą ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze na Myje. Dostało się również burmistrzowi.

– Jeszcze przed poprzednimi wyborami burmistrz obiecał, że zajmie się tą sprawą. Minęło pięć lat i nic nie zrobił – żaliła się jedna z mieszkanek.

– Nie zrobił, bo nie mógł, bo przecież ten ciąg pieszo- rowerowy jest przy drodze powiatowej – usłyszeliśmy w odpowiedzi urzędnika.

– To dlaczego obiecywał? – pytała kobieta.

W temacie dróg wypowiadał się również radny Kazimierz Jurkiewicz, wspominając o zachowaniu kolejności planowanych inwestycji drogowych. Informował też mieszkańców, że nawet, gdy dyskusja dotyczy dróg powiatowych, obowiązkiem gminy jest zgłoszenie tych spraw do starostwa.

Kolejne zebrania wyborcze w sołectwach odbędą się już w najbliższych dniach – 14 maja (Kuźniki), 15 maja (Jesiona), 16 maja (Bledzianów), 17 maja (Szklarka Myślniewska).

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne