piątek, 21 czerwca 2024, 4:37

70-lecie KGW w Kaliszkowicach Kaliskich

„JEŻELI COŚ JEST DOBRE, TO TRWA”

70 lat minęło od założenia w Kaliszkowicach Kaliskich Koła Gospodyń Wiejskich. W minioną sobotę przyszedł czas na świętowanie tego pięknego jubileuszu. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali miejscowej OSP, otworzyła je, serdecznie witając przybyłych, przewodnicząca Koła – Urszula Wojtaszek. Gościem szczególnym była Alina Sokołowska, pełniąca do 2011 r., przez 33 lata, funkcję przewodniczącej KGW w Kaliszkowicach Kaliskich. Uhonorowano ją specjalnymi podziękowaniami i bukietem kwiatów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliszkowicach Kaliskich zostało założone w 1951 roku. Liczyło wówczas 17 członkiń, a jego założycielką i pierwszą przewodniczącą była Magdalena Krawczyk. Od 1965 r. funkcję tę przez 10 lat pełniła Łucja Mądra. W latach 1976-1977 przewodniczącą Koła była Krystyna Kusińska, a od 1978 r. KGW kierowała Alina Sokołowska.
Od 2011 r. przewodniczącą Koła jest Urszula Wojtaszek. W ostatnich latach koła gospodyń, także to w Kaliszkowicach Kaliskich, słyną przede wszystkim ze znakomitych regionalnych potraw, których można posmakować, na współorganizowanych przez gospodynie – festynach i dożynkach. 13 września 2021 przedstawiciele KGW uczestniczyły w II Ogólnopolskim Święcie Plonów w Pólku pod Bralinem, gdzie z rąk premiera Mateusza Morawieckiego Koło otrzymało pamiątkowy medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Jubileusz, to także okazja do gratulacji i podziękowań.
Jeżeli coś jest dobre, to trwa, tak, jak Wasze Koło, które trwa już 70 lat. Zmienia się historia, zmieniają się ludzie, ale Wasza organizacja przetrwała, czyniąc wiele dobra. I za to dobro, które przekazujecie, Panie, innym, chcieliśmy Wam podziękować – mówił burmistrz Henryk Zieliński, przekazując wyrazy uznania w imieniu własnym i samorządu miejskiego. Także pozostali goście śpieszyli z gratulacjami, życzeniami, upominkami i bukietami kwiatów. Furorę zrobiła poseł Katarzyna Sójka, zjawiając się na uroczystości z 9-miesięczną córeczką Irenką, bez wątpienia najmłodszą kandydatką na członkinię Koła Gospodyń.
Dziś kaliszkowickie Koło ma 38 członków, w tym dwóch panów. Wszystkim Jubilatom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaliszkowicach Kaliskich gratulujemy osiągnięć i życzymy doczekania w zdrowiu następnych, jeszcze okazalszych rocznic.
K. Juszczak

Więcej nt. jubileuszu KGW w aktualnym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne