czwartek, 23 maja 2024, 11:12

Strajk

8 kwietnia większość nauczycieli w całej Polsce przystąpiła do strajku. Domagają się przede wszystkim podwyżki o 1000 zł „na rękę” dla każdego pracownika oświaty.
Rząd zaproponował rozwiązania systemowe i podwyżki, ale nie tak wysokie. ZNP nie przyjęło tych warunków, natomiast zaakceptowała je nauczycielska „Solidarność”.

Każdy strajk, a szczególnie w sferze tak delikatnej jak praca z dziećmi czy młodzieżą, spotyka się z różnymi ocenami społecznymi. Jedni potępiają go, mówiąc, że za 18 godzin pracy w szkole (czyli ponad połowę mniej niż w innych, także trudnych zawodach), podwyżka nie może być tak wysoka. Powołują się też na różne postawy nauczycieli, mówiąc, że niektórzy „odbębniają” lekcje, a czasami zajęci są swoimi komórkami, niekoniecznie szarymi (cytat).
Są też i tacy, którzy stają zdecydowanie po stronie nauczycieli, twierdząc, że to trudna i odpowiedzialna praca.
Strajk ma zawsze oblicze niepewności, wywołuje nerwowość i stres wśród strajkujących, a także uczniów (ci z początku na pewno się cieszą, że lekcji nie będzie) i zatroskanych o swoje dzieci rodziców.
W Ostrzeszowie i powiecie, jak już pisaliśmy, strajkuje większość nauczycieli szkół podstawowych i średnich. W niektórych szkołach i przedszkolach nie przeprowadzono referendum i te pracują normalnie. Placówki strajkujące sprawują opiekę nad dziećmi, które w szkole się pojawiły. Rodzice są zdezorientowani.
Oby ta sytuacja szybko zakończyła się kompromisem satysfakcjonującym obie strony sporu. Przypomnijmy, że kompromis polega na ustępstwach ze wszystkich stron konfliktu.
Dodajmy jeszcze, że za czas strajku nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie. (j)

 

SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU

Gmina Ostrzeszów – szkoły podstawowe

Oświadczenie burmistrza

Na podstawie otrzymanych informacji z godz. 11.00 ze szkół podstawowych przedstawiamy wykaz następujących gminnych szkół, które podjęły czynną akcję protestacyjną.

– SP nr 1 w Ostrzeszowie – strajkuje 26 nauczycieli. Zajęcia prowadzone są w skróconym zakresie dla wszystkich klas, pozostałe zajęcia zawieszone.
Dopisek redakcji: wg dyrekcji szkoły strajkuje 40 nauczycieli na 52 zatrudnionych; nie strajkuje kadra kierownicza, katecheci, a także osoby przebywające na stałym zwolnieniu lekarskim;
– SP nr 2 w Ostrzeszowie – strajkuje 31 nauczycieli, zajęcia zawieszone (aktualnie odbywają się rekolekcje). Dopisek redakcji: wg dyrekcji strajkują wszyscy nauczyciele oprócz kadry kierowniczej i katechetów;
– SP Rogaszyce – strajkuje 10 nauczycieli i 3 pracowników adm. i obsługi, zajęcia skrócone prowadzone tylko z ósmą klasą, pozostałe zajęcia odwołane;
– SP Niedźwiedź – strajkuje 12 nauczycieli, zajęcia zawieszone;
– SP Siedlików – strajkuje 13 nauczycieli, zajęcia zawieszone;
– SP Szklarka Przygodzicka – strajkuje 10 nauczycieli, zajęcia zawieszone.

 

Uwaga:
We wszystkich ww. szkołach zajęcia zawieszone są do odwołania, dyrektorzy i personel kierowniczy szkół z mocy ustawy nie strajkują i udzielają na bieżąco informacji rodzicom i uczniom.
W strajkujących 6 szkołach na zajęcia stawiły się tylko dzieci według wcześniej zmienionego planu zajęć tj. klasy gimnazjalne w SP nr 1 i klasa ósma w SP Rogaszyce. Zdecydowana większość dzieci nie przyszła do szkoły. W miarę możliwości, dyrektorzy szkół zapewniają opiekę nad dziećmi w świetlicy lub na innych zajęciach opiekuńczo-kulturalnych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie prowadzone są wszystkie zajęcia zgodnie z planem nauczania. Zespół nie przystąpił do strajku i funkcjonuje zarówno przedszkole, jak i szkoła.

Gmina Ostrzeszów – szkoły średnie
W gminie Ostrzeszów wszystkie szkoły ponadgimnazjalne biorą udział w strajku. Większość nauczycieli przystąpiła do strajku, natomiast osoby niestrajkujące zajmują się uczniami, którzy postanowili pojawić się w szkole.

Gmina Czajków
W strajku udział bierze tylko Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajkowie. Strajkują wszyscy nauczyciele z tej szkoły, jednak nie jest ona zamknięta. Zajęcia dydaktyczne są zawieszone do odwołania, jednak w godzinach 7.00-15.00 prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dowozy uczniów do szkoły również się odbywają. Zmianie nie uległy również godziny wydawania obiadów.

Gmina Doruchów
Nauczyciele strajkują jedynie w SP w Doruchowie, jednakże dyrektor zorganizował niezbędną obsadę nauczycieli na wypadek, gdyby jakieś dzieci chciały pozostać w szkole.
Czekające szkołę egzaminy nie powinny być zagrożone.
Pozostałe szkoły w gminie – w Torzeńcu, Morawinie i Przytocznicy, pracują normalnie. Przedszkole nie strajkuje, więc dzieci mają zapewnioną normalną opiekę.

Gmina Grabów nad Prosną
Szkoły podstawowe w Grabowie, Bukownicy i Marszałkach oraz Gimnazjum w Grabowie strajkują, jednak placówki te funkcjonują, są otwarte. Dowozy do szkół również działają.
W poniedziałek jedynie w szkole w Grabowie pojawiło się 6 uczniów, w pozostałych dzieci się nie zjawiły.
Egzaminy gimnazjalne nie są zagrożone i odbędą się zgodnie z planem.


Gmina Kobyla Góra
W gminie Kobyla Góra do strajku przystąpiły trzy szkoły podstawowe – w Kobylej Górze, Mąkoszycach i Parzynowie oraz dwa przedszkola – w Kobylej Górze i Mąkoszycach.
W szkołach nie wszyscy nauczyciele strajkują, ze względu na odbywające się aktualnie rekolekcje, zajmowali się oni uczniami w ich trakcie.
W przedszkolach dzieci znajdują się pod opieką dyrektorów placówek.

Gmina Kraszewice
Do szkoły w Kraszewicach nie zgłosiło się w poniedziałek żadne dziecko, chociaż szkoła jest otwarta i są osoby zabezpieczające placówki – mówi wójt gminy Konrad Kuświk. Do szkoły w Kuźnicy Grabowskiej zgłosiło się dwoje dzieci i mają zajęcia opiekuńcze. Do przedszkola, które również strajkuje, przyprowadzono również dwoje dzieci. Mają zabezpieczone zajęcia przez nauczycielkę, która nie podjęła strajku.
Egzaminy w naszych szkołach odbędą się. Mamy zabezpieczoną kadrę nauczycielską.


Gmina Mikstat
W Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego na 43 zatrudnionych nauczycieli nie strajkuje 9. Dzieci mają zapewnioną opiekę. Funkcjonują dowozy do szkoły.
Egzaminy nie są zagrożone – przeprowadzą je nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku.
W Publicznym Przedszkolu praca odbywa się normalnie (tu nie przeprowadzono referendum strajkowego).

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne