czwartek, 23 maja 2024, 17:10

Koronawirus – wideokonferencja z udziałem wojewody

Na 9.00 rano Wojewoda Wielkopolski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Było to posiedzenie w poszerzonym składzie – na zasadzie wideokonferencji wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Burmistrzowie i wójtowie powiatu ostrzeszowskiego, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, na zaproszenie ostrzeszowskiego starosty, zebrali się w sali konferencyjnej starostwa.
– Koronawirus nie jest wielkim problemem medycznym, jest wielkim problemem psychologiczno-społecznym – podkreślił dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, gen. bryg, dr n. med. Andrzej Trybusz, który przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2. Andrzej Trybusz zwrócił uwagę, że jest to wirus skąpoobjawowy o łagodnym przebiegu i niskiej śmiertelności – tylko 4% spośród chorujących to stany ciężkie i dotyczą one osób z grupy ryzyka – powyżej 65 lat, dotknięte przewlekłymi schorzeniami. Wirus ten nie ma tendencji do gwałtownego rozprzestrzeniania się – 1 osoba zaraża od 1 do 2 osób (dla porównania – chory na odrę zaraża do 20 osób).
Ponadto na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano stan gotowości szpitali wielkopolskich (9 z nich decyzją wojewody ma obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego), a także wnioski z ćwiczeń, jakie przeprowadziła wczoraj Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Tematem wideokonferencji były też procedury postępowania w przypadku zagrożenia wirusem w szkołach, a także podczas organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
Jak podkreślano, istotny jest stały obieg informacji i współdziałanie administracji rządowej, służb, inspekcji i straży oraz jednostek samorządu terytorialnego.

www.powiatostrzeszowski.pl/koronawirus-wideokonferencja-z-udzialem-wojewody/

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne