piątek, 21 czerwca 2024, 6:15

POŻEGNANIE JANA MARKA CIEPLIKA

Na cmentarzu parafialnym w Ostrzeszowie odbył się dziś pogrzeb śp. Jana Marka Cieplika, regionalisty, osoby wielce zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli najbliżsi, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy Ostrzeszowa, dla którego wiele dobrego czynił, czy to działając w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, czy jako radny Rady Miejskiej. W imieniu własnym i przyjaciół z TPZO żegnał zmarłego Bolesław Grobelny. Słowa pożegnania skierowali także Wiesław Kaczmarek i burmistrz Patryk Jędrowiak. 

Zanim prochy J.M. Cieplika spoczęły w rodzinnym grobowcu, w intencji zmarłego odprawiona została msza św. W kazaniu ks. kan. Paweł Maliński w ciepłych słowach wspominał postać Jana Marka Cieplika, spotkania z nim i rozmowy, które pozwalały mu poznać historię tego miasta. Miasta, które dla zmarłego było ukochaną, małą ojczyzną. 

W 2019 r. Jan Marek Cieplik został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Zmarł 4 czerwca, w wieku 92 lat.

K.J.

Więcej w najbliższym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne