czwartek, 23 maja 2024, 10:57

ODSZEDŁ DRUH STANISŁAW STAWSKI

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Stanisława Stawskiego – człowieka powszechnie lubianego i szanowanego. Żegnamy legendę i historię Ostrzeszowa, jednego z najważniejszych ludzi ostatnich dziesięcioleci. Ten wspaniały harcerz, harcmistrz RP, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży zmarł 16 maja we Wrocławiu, w wieku 95 lat. Bóg, Honor, Ojczyzna stanowiły dla Niego azymut, który wskazywał Mu drogę od dzieciństwa aż do śmierci. Polsce i harcerstwu oddał swe serce i siły. Harcerzem był niemal od dziecka, od 1938 roku. Już po wojnie pełnił funkcję drużynowego, a potem hufcowego 4.Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Puławskiego. W 1959 roku został szczepowym „Watry”. Po przemianach, jakie nastąpiły w 1989 r. druh Stawski zaangażował się w tworzenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ostrzeszowie. Był osobą cieszącą się autorytetem i szacunkiem wśród młodzieży, i to nie tylko tej noszącej harcerskie mundury. Zresztą trudno byłoby znaleźć mieszkańca Ostrzeszowa, który nie darzyłby estymą druha Stanisława. Był lubiany za swój szarmancki, ale też przyjazny sposób bycia, za miłość do harcerstwa, sportu, lecz przede wszystkim do ludzi i Ojczyzny. A nasza mała Ojczyzna – ziemia ostrzeszowska była mu bliska szczególnie. To dla niej żył, pracował, tworzył… Za to oddanie i wielorakie działania podejmowane na rzecz Ostrzeszowa, w 2010 r. uhonorowany został medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Medal ten był zwieńczeniem innych odznaczeń i tytułów, którymi druh Stanisław Stawski został wyróżniony przez mieszkańców naszego miasta: „Człowiek Przemian” (1994 r.), czy „Człowiek Roku Powiatu Ostrzeszowskiego” (2003 r.). 

Jako redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” jesteśmy dumni z przyjaźni i uznania, które odczuwaliśmy ze strony śp. Stanisława Stawskiego. Chętnie dzielił się z nami swoimi opiniami o tym, co dzieje się jego ukochanym Ostrzeszowie, a relacje z obozów i innych harcerskich działań często gościły na naszych łamach. Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że ostatnie dwa lata spędził u rodziny we Wrocławiu. Po raz ostatni wielu z nas miało okazję widzieć druha Stacha, gdy jak zawsze z wielkim zaangażowaniem i radością uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2021 r. Obraz druha Stawskiego z dumą dzierżącego biało-czerwony sztandar, a potem jak zwykle odjeżdżającego po służbie na swoim składaku, będzie nam już na zawsze towarzyszył.

Spoczywaj w spokoju, Druhu Stanisławie.

Rodzinie i przyjaciołom śp. dh Stanisława Stawskiego składamy szczere wyrazy współczucia.

red.

fot. D. Wrzalski i K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne