Reklama

wtorek, 16 kwietnia 2024, 1:11

POWIAT OSTRZESZOWSKI MA 25 LAT!

Wielu z nas jeszcze pamięta ten zimowy dzień 5 stycznia 1999 r. i entuzjazm, jaki towarzyszył powstaniu powiatu ostrzeszowskiego oraz uroczyste odsłonięcie tablicy przy drzwiach do budynku urzędu, który odtąd również stał się siedzibą starostwa.

W piątek, 12 stycznia, powiat ostrzeszowski uroczyście obchodził 25-lecie swego istnienia. Z tej okazji w restauracji „Eldorado” odbyło się spotkanie z udziałem samorządowców i pracowników instytucji powiatowych, delegacji zaprzyjaźnionych powiatów i gmin wchodzących w skład powiatu ostrzeszowskiego. W uroczystości wzięli także udział szczególni goście: współtwórca reformy samorządowej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Jerzy Stępień, biskup kaliski Damian Bryl, gen. broni Adam Joks i rektor Uniwersytetu Kaliskiego, dr Andrzej Wojtyła. Nie zabrakło też parlamentarzystów – posła Andrzeja Grzyba, zarazem pierwszego starosty ostrzeszowskiego oraz posłanki Katarzyny Sójki.

Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć radnych i pracowników powiatu, którzy na przestrzeni lat pracowali na rzecz tej instytucji, a których nie ma już wśród nas.

Uczestników spotkania powitali jego organizatorzy: starosta ostrzeszowski Lech Janicki, przewodniczący Rady Powiatu – Tomasz Maciejewski i wicestarosta Zofia Witkowska.

– Kto by pomyślał – 25 lat minęło od momentu, kiedy inaugurowaliśmy funkcjonowanie reaktywowanego powiatu ostrzeszowskiego. A miało to miejsce z początkiem roku 1999 – wspominał starosta Lech Janicki. – Wiele osób tutaj obecnych wniosło swoją cegiełkę do tego, aby powiat ostrzeszowski ponownie funkcjonował. Było to życzeniem zarówno samorządów gminnych, funkcjonujących od 1990 r., jak również wolą mieszkańców, którzy w odrodzeniu powiatu widzieli wielką szansę na jego rozwój.

Jedną z takich osób był ówczesny burmistrz Stanisław Wabnic, który w piśmie przeczytanym przez starostę również nawiązał do okoliczności powstania samorządu powiatowego. Z początku powiat ostrzeszowski wcale nie był planowany na samorządowej mapie Polski, jednakże przekazanie budynków miejskich na sąd i prokuraturę, a także interwencje posła Andrzeja Grzyba, skutecznie przyczyniły się do powstania naszego powiatu. O tej „walce o powiat” wspominał także w swoim wystąpieniu sam Andrzej Grzyb. Mówił też o tworzeniu się władz starostwa, na których czele stanął, będąc przez rok pierwszym starostą ostrzeszowskim. Po nim funkcję tę przejął ówczesny wicestarosta Lech Janicki i sprawuje ją blisko ćwierć wieku, co jak zauważono – jest ewenementem w skali kraju.

Zanim jednak powiaty powstały przez wiele lat przymierzano się do reformy wprowadzającej ten krąg samorządności. Obszernie mówił na ten temat jeden z twórców reformy samorządowej w Polsce – prof. Jerzy Stępień.

K.J.

Więcej nt. jubileuszu powiatu – w najbliższym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne