poniedziałek, 27 maja 2024, 9:05

Do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń na terenie naszego powiatu zwracam się z apelem o zachowanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach interpersonalnych – stosowanie maseczek ochronnych oraz dezynfekcji wspólnie użytkowanych powierzchni, a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

Obecny wzrost zachorowań wynika ze wzmożonej migracji osób przebywających na terenie powiatu, jak również z braku przestrzegania wyżej wymienionych zasad.
W celu lepszego zdiagnozowania sytuacji, w piątek 7 sierpnia oraz w poniedziałek 10 sierpnia, odbędą się badania przesiewowe w mobilnych centrach badań w Mikstacie i Ostrzeszowie.
O szczegółach poinformujemy mieszkańców w odrębnym komunikacie.
Aby prawidłowo skoordynować działania służb, inspekcji i straży, pozostaję w stałym kontakcie z wojewodą wielkopolskim, z wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi, a także burmistrzami i wójtami gmin powiatu ostrzeszowskiego.

Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne