poniedziałek, 15 lipca 2024, 17:28

Gmina Mikstat w statystyce

Jak na gminę liczącą ponad 6 tysięcy mieszkańców 18 osób nie stanowi problemu. Właśnie o 18 zmniejszyła się w minionym roku liczba mieszkańców miasta i gminy Mikstat, zaś mieszkańców samego miasta ubyło 8. Na koniec 2018 r. w Mikstacie mieszkało 1.815 osób. Znacznie więcej, bo 4.290 zamieszkiwało tereny wiejskie. Łącznie było 6.105 mieszkańców miasta i gminy.

Od dwóch lat, kiedy to po raz ostatni zanotowano niewielki wzrost liczby mieszkańców, dosyć równomiernie ubywa mikstaczan. Te ubytki, rzecz jasna, nie są zauważalne, tym bardziej że z nawiązką „rekompensują” je przybysze zza wschodniej granicy, głównie z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi. 31 grudnia MiG Mikstat zamieszkiwało 693 obcokrajowców, przebywających tam tymczasowo. Można założyć, że co dziesiąta osoba przebywająca w mieście i gminie Mikstat jest cudzoziemcem.
W poszczególnych sołectwach zmiany są niewielkie – o 10 osób zwiększyła się liczba mieszkańców Mikstatu-Pustkowia, za to w Kaliszkowicach Kal. ubyło 11 osób. Na dodatek to już drugi z rzędu rok, gdy znacząco zmniejsza się liczba mieszkańców tej wioski – w 2017 ubyło ich 10. Straty zanotował także Kotłów (-8), z tym że rok wcześniej wieś zyskała 9 mieszkańców. Tak to już bywa – nie ma w gminie wioski, która w ostatnich czterech latach miałaby co roku bilans w ludziach dodatni lub ujemny. Gdy gdzieś przybędzie, to za rok lub dwa na pewno ubędzie, ale bywa też odwrotnie.

 

40 CHŁOPCÓW I 40 DZIEWCZYNEK

Statystyka urodzeń jest tym najbardziej optymistycznym zestawieniem. W 2018 r. przyszło na świat 80 małych obywateli miasta i gminy Mikstat – o 13 więcej niż rok wcześniej. W dodatku urodziło się dokładnie tyle samo dziewczynek i chłopców – po 40! Chłopcom najczęściej nadawano imiona – Jakub, Wojciech i Wiktor, a dziewczynkom – Lena, Wiktoria, Zuzanna. Zdarzały się także imiona nadawane niezwykle rzadko, jak: Jagna, Klara, Emmanuel i Milan.
Wzrost urodzeń raduje tym bardziej, że od dwóch lat zmniejsza się liczba młodych mieszkańców miasta i gminy gotowych stanąć na ślubnym kobiercu. W ubiegłym roku odnotowano 53 takie przypadki. Głównie panowie nie kwapią się do ożenku. Mimo to zawarto 42 związki małżeńskie (w tym 6 cywilnych).
Dobrym symptomem jest też fakt, że liczba zgonów (54) była o 8 mniejsza niż rok wcześniej, a warto przypomnieć, że również w 2017 r. zmalała o 8 osób. Wzrost urodzeń i spadek zgonów to dość optymistyczne podsumowanie mikstackiej statystyki. I niechaj ta tendencja trwa jak najdłużej.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:

 

ROK

OGÓŁEM

KOBIET

MĘŻCZYZN

MIKSTAT-MIASTO

2015

2016

2017

2018

1834 (-1)

1841 (+7)

1823 (-18)

1815 (-8)

945 (+8)

948 (+3)

932 (-16)

930 (-2)

889 (-9)

893 (+4)

891 (-2)

885 (-6)

KALISZKOWICE
KAL.

2015

2016

2017

2018

856 (-5)

863 (+7)

853 (-10)

842 (-11)

412 (-3)

426 (+14)

412 (-14)

411 (-1)

444 (-2)

437 (-7)

441 (+4)

431 (-10)

KALISZKOWICE
OŁOB.

2015

2016

2017

2018

768 (+12)

773 (+5)

768 (-5)

769 (+1)

387 (+5)

389 (+2)

387 (-2)

386 (-1)

381 (+7)

384 (+3)

381 (-3)

383 (+2)

KOMORÓW

2015

2016

2017

2018

759 (-1)

765 (+6)

763 (-2)

765 (+2)

371 (+2)

377 (+6)

376 (-1)

376 (0)

388 (-3)

388 (0)

387 (-1)

389 (+2)

BISKUPICE
ZAB.

2015

2016

2017

2018

671 (+6)

665 (-6)

664 (-1)

658 (-6)

335 (-2)

332 (-3)

332 (0)

333 (+1)

336 (+8)

333 (-3)

332 (-1)

325 (-7)

KOTŁÓW

2015

2016

2017

2018

591 (-2)

584 (-7)

593 (+9)

585 (-8)

294 (+1)

293 (-1)

295 (+2)

291 (-4)

297 (-3)

291 (-6)

298 (+7)

294 (-4)

PRZEDBORÓW

2015

2016

2017

2018

373 (-3)

377 (+4)

382 (+5)

384 (+2)

189 (0)

188 (-1)

189 (+1)

193 (+4)

184 (-3)

189 (+5)

193 (+4)

191 (-2)

MIKSTAT
PUSTKOWIE

2015

2016

2017

2018

282 (-3)

275 (-7)

277 (+2)

287 (+10)

140 (+2)

137 (-3)

137 (0)

141 (+4)

142 (-5)

138 (-4)

140 (+2)

146 (+6)

RAZEM

2015

2016

2017

2018

6134 (+3)

6143 (+9)

6123 (-20)

6105 (-18)

3073 (+13)

3090 (+17)

3072 (-18)

3062 (-10)

3061 (-10)

3053 (-8)

3051 (-2)

3043 (-8)

(w nawiasach – wzrost lub spadek liczby mieszkańców w porównaniu z rokiem poprzednim)

URODZENIA
2015 82 (+12) 46 dziewczynek (+9) 36 chłopców (+3)
2016 63 (-19) 28 dziewczynek (-18) 35 chłopców (-1)
2017 67 (+4) 30 dziewczynek (+2) 37 chłopców (+2)
2018 80 (+13) 40 dziewczynek (+10) 40 chłopców (+3)

ZGONY
2015 62 (-3) 24 kobiety (0) 38 mężczyzn (-3)
2016 70 (+8) 32 kobiety (+8) 38 mężczyzn (0)
2017 62 (-8) 25 kobiet (-7) 37 mężczyzn (-1)
2018 54 (-8) 21 kobiet (-4) 33 mężczyzn (-4)

MAŁŻEŃSTWA
2015 66 osób (-44) 34 kobiety (-23) 32 mężczyzn (-21)
2016 96 osób (+30) 47 kobiet (+13) 49 mężczyzn (+17)
2017 49 małżeństw zarejestrowanych w UMiG – 11 cywilnych
72 osoby (-24) 42 kobiety (-5) 30 mężczyzn (-19)
(osoby z terenu miasta i gminy Mikstat, które zawarły związek małżeński)
2018 42 małżeństwa zarejestrowane w UMiG – 6 cywilnych
53 osoby (-19) 29 kobiet (-13) 24 mężczyzn (-6)
(osoby z terenu miasta i gminy Mikstat, które zawarły związek małżeński)

K. Juszczak
/na podstawie danych uzyskanych w UMiG Mikstat/

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne