niedziela, 23 czerwca 2024, 20:31

Wracają odwiedziny i urlopowania w Domach Pomocy Społecznej

W ślad za odwołaniem przez wojewodę wielkopolskiego polecenia w sprawie czasowego ograniczenia działalności domów pomocy społecznej, starosta ostrzeszowski wydał zarządzenie w sprawie organizacji odwiedzin i urlopowania mieszkańców. Starosta polecił dyrektorom DPS w Marszałkach, Kochłowach i Kobylej Górze zorganizowanie bezpiecznych procedur opuszczania domów i urlopowania mieszkańców oraz odwiedzin.

Zgodnie z zarządzeniem starosty, każdy Dom opracuje szczegółowe zasady postępowania przy organizacji odwiedzin i urlopowania mieszkańców, we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrzeszowie.
Jak podkreśla starosta, zapewnienie mieszkańcom domów pomocy społecznej kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym powinno odbywać się z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie ostrzeszowskim.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne