piątek, 21 czerwca 2024, 2:39

Odeszli na emeryturę

W poniedziałek (30 listopada) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy. Z mundurem strażaka pożegnał się starszy technik sztabowy starszy ogniomistrz Roman Dombek oraz dowódca sekcji młodszy aspirant Przemysław Duszara. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość miała charakter kameralny. Podczas pożegnania nie zabrakło emocji – była radość, smutek oraz łzy.

Starszy ogniomistrz Roman Dombek

Swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1994 roku jako stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie. W 1998 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Po ukończeniu kursu zajmował stanowisko młodszego ratownika. Od 1999 roku pracował na stanowisku jako dyspozytor, a następnie jako dyżurny stanowiska kierowania. Roman Dombek charakteryzował się sumiennością i zaangażowaniem w pracy zawodowej. Był bardzo rzetelny i dokładny. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz dużej wiedzy zawodowej wzorowo wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Jest osobą bardzo zdyscyplinowaną i sumienną, czym zyskał sobie uznanie u przełożonych. Jako dyżurny stanowiska kierowania swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z młodszymi kolegami w służbie. Przez wiele lat współpracuje z samorządami lokalnymi oraz mocno utożsamia się z Ochotniczą Strażą Pożarną. Po dziś dzień piastuje stanowisko Komendanta Gminnego w Kaliszkowicach Kaliskich.  Za swą wzorową i sumienną służbę niejednokrotnie był wyróżniany i nagradzany. Od lutego 2020 roku zajmował stanowisko starszego technika sztabowego, z którego odszedł na zasłużoną emeryturę.

Młodszy aspirant Przemysław Duszara

Pełnił służbę od 1998 roku lat w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Po ukończeniu Kursu Kształcenia Kwalifikacyjnego Podoficerów PSP w Częstochowie w 2000 roku i zajął stanowisko ratownika kierowcy. W 2001 roku przeniósł się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, gdzie zajmował stanowiska ratownika – kierowcy, starszego ratownika kierowcy, a w 2010 roku awansował na stanowisko dowódcy zastępu.
Zdobytą wiedzę zawodową i doświadczenie dowódcze potrafił umiejętnie wykorzystać w praktyce, dzięki temu szybko zyskał autorytet załogi i uznanie przełożonych. Był bardzo aktywny zawodowo oraz sportowo, brał udział w wielu imprezach sportowych, zdobywał wiele osiągnięć dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
Przemysław Duszara należał do Plutonu Gaśniczego GFFFV Poznań, w którym uczestniczył w ćwiczeniach od samego początku. Nabyte umiejętności potrafił znakomicie wykorzystywać w praktyce, kierując pracą podległych mu funkcjonariuszy. W 2015 r. ukończył Kurs Kształcenia Kwalifikacyjnego w systemie eksternistycznym, uzyskując tym samym tytuł technika pożarnictwa, następnie od 2019 roku zajmował stanowisko dowódcy sekcji do końca pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie.

Opracowanie: mł.ogn. Radosław Gatkowski

Od redakcji: Obu Panów strażaków kojarzymy bardzo dobrze. Z panem Przemysławem wiele razy spotykaliśmy się na różnego rodzaju akcjach ratunkowych, natomiast z panem Romanem, z racji tego, że był dyżurnym stanowiska kierowania, często kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Obaj strażacy byli dla „Czasu” zawsze bardzo życzliwi i pomocni, mówiąc po młodzieżowemu – to równi goście. Za to wszystko dziękujemy.
Na emeryturze życzymy im przede wszystkim zdrowia i spokoju.

(red.)
 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne