niedziela, 16 czerwca 2024, 19:46

Komunikat burmistrza miasta i gminy Mikstat

W związku z pytaniami mieszkańców miasta i gminy Mikstat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, kierowanymi do burmistrza Mikstatu informuję, że powodowany troską o zdrowie mieszkańców oraz ich prawem do rzetelnej i obiektywnej informacji wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, jako organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia na obszarze powiatu ostrzeszowskiego z prośbą o informację na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z epidemii COVID-19 na terenie miasta i gminy Mikstat oraz działań podejmowanych celem ochrony zdrowia mieszkańców w związku z epidemią COVID-19.

Zwróciłem się także do wojewody wielkopolskiego oraz PPIS w Ostrzeszowie o jak najszybsze zorganizowanie w Mikstacie punktu pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19, żeby zabezpieczyć mieszkańcom miasta i gminy prawo do niezbędnej  profilaktyki.
Ponadto zarządziłem ponowną dezynfekcję przystanków autobusowych oraz wszelkich wejść do instytucji publicznych na terenie gminy.

Henryk Zieliński

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne