czwartek, 23 maja 2024, 11:03

Biuro ARiMR W Ostrzeszowie zamknięte z powodu koronawirusa

U jednej z osób pracujących w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrzeszowie potwierdzono obecność wirusa COVID-19. Kierownictwo biura wprowadziło niezwłocznie wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa. Pomieszczenia placówki zostaną zdezynfekowane.

Osoba zakażona oraz pracownicy mogący mieć z nią kontakt zostali objęci kwarantanną. Ich stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany.
W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, od 13 lipca br. Biuro Powiatowe w Ostrzeszowie jest tymczasowo nieczynne.
Jednocześnie zapewniona została ciągłość obsługi beneficjentów. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez skrytkę ePUAP.
Można je również dostarczyć do najbliższej jednostki ARiMR, tj. do biura powiatowego w Kępnie (ul. Przemysłowa 1 a).
Do dyspozycji beneficjentów pozostają również numery telefonów BP ARiMR w Kępnie
– Wydział IRZ – tel. 627657146
– Wydział Płatnościowy – tel. 627657167
– kierownik – tel. 627657161
e-mail: BP274_Kancelaria@arimr.gov.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne