poniedziałek, 15 lipca 2024, 16:04

Komisja Rewizyjna w I LO

Na ostatnim swoim posiedzeniu (23 stycznia) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przyjęła protokół kontroli funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odwiedził I LO 30 października. Przedmiotem rozmów z dyrekcją szkoły były tematy takie jak: realizacja programów ERASMUS, kwestie wychowawcze, planowane inwestycje oraz problem zalania szkoły. Z powodu awarii sieci wodnej w budynku I LO doszło do znacznych zniszczeń w placówce. W wyniku rozszczelnienia systemu odpływowego zostało zalanych kilka sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, aula oraz korytarze na parterze i pierwszym piętrze.

Wśród planów inwestycyjnych szkoła planuje między innymi wykonanie ogrodu zimowego w miejsce dawnego zsypu węgla, wykorzystanie działki przy szkole na  boisko do siatkówki plażowej oraz stworzenie studia szkolnej telewizji.

Wśród zaleceń pokontrolnych komisja poleciła dyrekcji pod rozwagę odsprzedaż starego parkietu z auli szkolnej oraz wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi i postaranie się o wyższą kwotę odszkodowania za szkody wywołane awarią sieci wodnej. Ponadto komisja zauważyła, że z uwagi na swój charakter i wiek szkoły, aula powinna zostać wyposażona w parkiet drewniany lub podłogę drewnianą.

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor I LO Michał Błoch, który przyjął protokół Komisji Rewizyjnej bez zastrzeżeń.

Powiat Ostrzeszowski

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne