Reklama

piątek, 19 kwietnia 2024, 16:34

Komisja Rewizyjna w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia

Jak informuje Starostwo Powiatowe:

„Komisja Rewizyjna Rady Powiatu powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kompleksowej kontroli w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Kontrola będzie dotyczyła: celowości i zasadności wydatkowania tzw. środków COVID-owych przekazanych dla OCZ, gospodarki paliwowej, przetargów przeprowadzonych w latach 2020-2022, zakupu środków trwałych w latach 2020-2022, działalności komercyjnej w OCZ, realizacji wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej OCZ w latach 2020-2022, zakupu wyżywienia przeznaczonego dla pracowników i pacjentów, gospodarowania środkami finansowymi w administracji szpitala z puli pieniędzy pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z funkcjonowaniem szpitala oraz wysokość kontraktów adekwatnych do potrzeb lecznictwa.
Zespołem kontrolnym będzie kierować Krystyna Sikora; będą w nim pracować także Joanna Krzyżańska-Hyłka oraz Arkadiusz Suchanecki.”
źródło: Powiat Ostrzeszowski

Z informacji pozyskanych przez redakcję wynika, że zespół kontrolny swoje działania rozpocznie tuż po weekendzie majowym, a zakres wyznaczonych działań obejmuje wcześniej niesprawdzone sektory działalności szpitala. Wspomniane zagadnienia Komisja będzie rozpatrywać po kolei i mając świadomość z jak obszernym materiałem będzie musiała się zapoznać. Nie wyznaczono ram czasowych ograniczających jej działanie.
Tak szeroki zakres zagadnień jest efektem wsłuchania się w głos społeczeństwa i personelu mającego wątpliwości co do właściwego gospodarowania środkami finansowymi szpitala. Ma to na celu sprawdzenie czy w okresie 2020-2022, kiedy szpitale w Polsce otrzymywały specjalne środki COVID-owe, nie doszło do celowych nadużyć i niegospodarności.

T.P.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne