Reklama

wtorek, 16 kwietnia 2024, 0:37

Gmina Kobyla Góra laureatem I Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego

Gmina Kobyla Góra, jako jedyna w powiecie ostrzeszowskim, została laureatem I Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego roku 2023.  Dyplom i statuetkę lidera wręczono wójtowi Wiesławowi Berskiemu, podczas uroczystej gali zorganizowanej 30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.  

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Gminy nagrodzone zostały w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie i gminy jako liderzy powiatowi. To właśnie w tej ostatniej kategorii wyróżnienie odebrała gmina Kobyla Góra.

Organizatorem rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, a jej partnerem merytorycznym Urząd Statystyczny w Poznaniu. Warto dodać, że udział w rankingu jest bezpłatny dla gmin.

Źródło: kobyla-gora.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne