piątek, 19 lipca 2024, 8:00

40 lat minęło jak jeden dzień – jubileusz reaktywacji gminy Kraszewice

Bardzo ważny jubileusz, bo 40-lecie reaktywacji, świętowała w miniony piątek gmina Kraszewice. Dzień był szczególny, bowiem na 26 stycznia przypadała dokładna data pierwszej sesji rady gminy po reaktywacji. Sesja ta odbyła się wówczas w wypełnionej po brzegi sali OSP w Kraszewicach.

Uroczystości, zorganizowane w restauracji „Łużyczanka” rozpoczęto przede wszystkim od otwarcia uroczystej sesji, która wszyscy mogli oglądać na żywo, transmitowaną online. Rada w trakcie obrad podjęła uchwałę, by rok 2024 był Rokiem Jubileuszu 40-lecia reaktywowania Gminy Kraszewice.

gminy Kraszewice

Zadbano o to, by przytoczyć zebranym historię walki o gminę w Kraszewicach, a ta była trudna i burzliwa. Mieszkańcy nie chcieli się poddać i cały czas chcieli mieć możliwość samostanowienia. Pierwotnie siedziba gminy utworzona została w Kuźnicy Grabowskiej, ponieważ miejscowość ta znajdowała się w połowie drogi między Kraszewicami i Czajkowem. Mieszkańcy jednak zbojkotowali nowoutworzoną siedzibę i rozpoczęli walkę o własną gminę. Dialog z władzami centralnymi okazał się jednak bezskuteczny, a ostatecznie gminę w Kuźnicy rozwiązano, by cały obszar włączyć do gminy Grabów nad Prosną, której naczelnikiem był wówczas Ignacy Jackowiak. O historii tej walki mówiła Marta Pijanka.

Swoje istnienie gmina Kraszewice zawdzięcza grupie osób, które niezmordowanie dążyły do jej reaktywacji. Na początku lat 80. zawiązano Komitet Społeczny Mieszkańców na rzecz utworzenia Gminy Kraszewice, którego siedzibą został dom państwa Idzikowskich. Osoby, które zabiegały o przywrócenie gminy w Kraszewicach, czyli Kazimiera Idzikowska, Natalia Szuleta, Marianna Kędzia, Helena Łacina, Tadeusz Sobczak, Stanisław Jeziorny i Stefan Plewiński rozpoczęły kampanię na rzecz utworzenia Gminy. Zaczęto pisać pisma: do wojewody kaliskiego, do Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, do Przewodniczącego Rady Państwa, do Premiera.

reaktywacja gminy Kraszewice

Decyzja o utworzeniu gminy zapadła 17.12.1983 roku. Pierwszym przewodniczącym gminnej rady narodowej został Józef Więcław, a kandydatem na naczelnika gminy wybrany został Stanisław Jeziorny. Wspomnienia bojowników o reaktywację gminy zebrano w specjalnym filmie z wywiadami, który zaprezentowano w trakcie uroczystości.

Wójt Gminy Kraszewice przedstawił też – przekrojowo – sukcesy gminy, nie ukrywając, że to, co udało się gminie osiągnąć jest zasługą wszystkich mieszkańców i poprzedzających go włodarzy. Natomiast przewodniczący rady gminy, Artur Chowański, opowiedział zebranym o planach Gminy na przyszłość.

Wszystkich zasłużonych w walce o odzyskanie gminy uhonorowano okolicznościowymi statuetkami, doceniono też Jana Puchałe, Józefa Adamusa i Józefa Olszewskiego, którzy z rąk wójta Konrada Kuświka odebrali statuetki Chamipiona. Uroczyste obchody jubileuszu uświetnił też koncert Studia GAMA

Wśród świętujących wraz z gminą Kraszewice oraz jej byłymi i obecnymi włodarzami nie mogło zabraknąć również przedstawicieli sąsiednich gmin i władz powiatowych: Starosty Ostrzeszowskiego – Lecha Janickiego, przewodniczącego rady powiaty – Tomasza Maciejewskiego, wójta Czajkowa – Henryka Plichty, wiceburmistrzyni Grabowa nad Prosną – Anny Mądrej, sekretarza gminy Kobyla Góra – Mariusza Witka. 

reaktywacja gminy Kraszewice

W gronie gości znalazł się również wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, który wręczył Stanisławowi Jeziornemu odznakę honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, móc wyróżnić w imieniu Samorządu Wielkopolskiego osobę, która przyczyniła się w sposób zasadniczy do utworzenia gminy Kraszewice. Wielu się przyczyniło, ale pan Stanisław Jeziorny przez wiele lat był również tym, który tę gminę prowadził – powiedział.

Wśród honorowych gości nie zabrakło też posłów Katarzyny Sójki i Andrzeja Grzyba, przewodniczącego rady Powiatu Kaliskiego Adama Kłysza oraz senator Ewy Mateckiej.

– To ta wspaniała, waleczna gmina pokazuje nam, co to znaczy samostanowienie, co to znaczy pragnienie samodecydowania, co to znaczy działanie ze wspólnym celem – mówiła.

Gminie Kraszewice, jej włodarzom i mieszkańcom pozostaje tylko życzyć kolejnych, równie pięknych, obfitujących w sukcesy lat, okazji do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów.

Anna Owczarek

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne