sobota, 13 lipca 2024, 11:03

Gmina Czajków wesprze remont powiatowej drogi 5585

1 kwietnia rusza piąty etap remontu drogi powiatowej 5585P od Palat do granicy województwa, który przewiduje remont odcinka od miejscowości Czajków do skrzyżowania w kierunku Starej Wsi. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 15 grudnia podpisano umowę z wojewodą wielkopolskim o dofinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 2 915 793 zł; wkład własny powiatu wyniesie 1 943 862 zł.

Na mocy umowy podpisanej dziś między starostą Lechem Janickim a wójtem Czajkowa Henrykiem Plichtą, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Karoliny Wolskiej, gmina Czajków przekaże powiatowi część wkładu własnego w wysokości 496 tysięcy złotych. 

Podpisanie umowy miało miejsce w obecności wicestarosty Zofii Witowskiej, sekretarza powiatu Ireneusza Jeziornego, skarbnik powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł i kierownika Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Wiesława Dombka.

www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne