sobota, 20 lipca 2024, 23:25

ŚRODKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2024 ROKU

40 tys. zł to pula środków, jakie w bieżącym roku zabezpieczono w budżecie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu 29 ofert złożonych przez 20 oferentów w ramach otwartego konkursu ofert, przydzielono środki na realizację 20 projektów. Stosowne dokumenty podpisał 8 lutego 2024 r. Burmistrz Maksymilian Ptak.

Projekty objęte dofinansowaniem w 2024 roku:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich Skrzynki – W KRAINIE MAGII ŚWIĄT
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Prosną – BYŁO, MINĘŁO –  5 LAT KGW W GRABOWIE NAD PROSNĄ
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 20 LAT W HARMONII ŚPIEWAMY NAD PROSNĄ
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Koło nr 2 Grabów nad Prosną – BYŚMY UMIELI SIĘ DZIELIĆ OPŁATKIEM I BY POKÓJ ZAPANOWAŁ NAD ŚWIATEM
 1. Ochotnicza Straż Pożarna Chlewo  –  ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE RAZEM PRZY OPŁATKU
 2. Koło Gospodyń Wiejskich Zawady – JEST TAKI DZIEŃ – WIGILIA W ZAWADACH
 3. Hufiec Kępno Związku Harcerstwa Polskiego – SPĘDŹ Z NAMI HARCERSKIE LATO
 4. Koło Gospodyń Wiejskich Dębicze – JEST TAKI DZIEŃ – SPOTKANIE OPŁATKOWE
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Dębicze – III FESTYN Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA WAKACJI
 6. Ludowy Zespół Sportowy Kuźnia Bobrek – BOBROWSKIE ROZPOCZĘCIE WAKACJI
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Kopeć – SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOPCIU
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Kopeć – INTEGRACYJNY DZIEŃ DZIECKA W KOPCIU
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukownicy – BEZPIECZNY PIKNIK ZE ŚWIĘTYM KRZYSZTOFEM
 10. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ BUKOWNICA – Z SOKOŁEM RUSZ CIAŁO, ROZJAŚNIJ UMYSŁ
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Chlewie – RODZINNY REWIR. FESTYN PEŁEN UŚMIECHU
 12. Stowarzyszenie „SENIOR” Marszałki – PIKNIK W OGRODZIE – JARMARK U HRABINY
 13. Stowarzyszenie Klub Seniora „PELIKAN” Grabów nad Prosną – TRADYCJE I OBRZĘDY POLSKIE – BOŻE NARODZENIE
 14. Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne Grabów nad Prosną – WYSTAWA „Z DZIEJÓW GRABOWA NAD PROSNĄ – BOGU I SPOŁECZEŃSTWU” POŁĄCZONA Z PRELEKCJĄ POPULARNO-NAUKOWĄ
 15. Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne STACJA BUKOWNICA – WARSZTATY TEATRALNE Z REALIZACJĄ SPEKTAKLU „ZAPOMNIANE KRAINY”
 16. Koło Gospodyń Wiejskich Książenice – Z NARODZENIA PANA DZIEŃ DZIŚ WESOŁY

grabownadprosna.com.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne