piątek, 19 lipca 2024, 8:50

Gmina Doruchów przebuduje 5 dróg gminnych

29 lutego 2024 roku w Urzędzie Gminy Doruchów, Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska wraz ze Skarbnik Gminy Beatą Kasiurą-Wyrwas podpisały umowę z Firmą DROGPIL Michał Pilarczyk z siedzibą w Czajkowie na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie popegeerowskiej Gminy Doruchów”. 

W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę pięciu dróg wewnętrznych na terenie gminy:

–  przebudowę i rozbudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Doruchów (obok Dworca PKS),

– przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Doruchów, ul. Sportowa,

– budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Torzeniec, dz. nr 435/2, 435/3, 454 oraz w m. Plugawice, dz. nr 495,

– budowę drogi wewnętrznej dz. nr 818/1, 824 w miejscowości Torzeniec,

– budowę drogi wewnętrznej dz. nr 824, 829 w miejscowości Torzeniec

Na realizację inwestycji uzyskaliśmy promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowity koszt zadania wyniesie 1 490 060,05 zł brutto

Wysokość dofinansowania 1 460 258,85 zł brutto.

Urząd Gminy Doruchów

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne