niedziela, 21 kwietnia 2024, 0:48

Starosta został zaszczepiony

Starosta ostrzeszowski Lech Janicki, został zaszczepiony przeciwko COVID -19. W związku z tym na portalu powiatu złożył oświadczenie, które publikujemy.

OŚWIADCZENIE

31 grudnia 2020 roku, ok. godz. 12:30, odebrałem telefon z Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia z informacją o zaszczepieniu 100% możliwej do zaszczepienia w tym dniu kadry pielęgniarskiej i lekarskiej. Szczepionkę podano również pozostałym pracownikom OCZ, w tym administracji i obsłudze.

W rozmowie przekazano, że z uwagi na konieczność podania w tym dniu szczepionki do jej wyczerpania, mogę zostać zaszczepiony, a decyzję muszę podjąć w ciągu pół godziny.
Po zastanowieniu wyraziłem zgodę.
Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę następujące przesłanki:

  1. Możliwość zapromowania akcji szczepień, w tym w szczególności wśród pracowników domów opieki, których jeszcze w dniu poprzednim zachęcałem do poddania się akcji na prośbę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

  2. Liczne kontakty z kadrą medyczną, w tym z lekarzami będącymi członkami mojej rodziny.

  3. Konieczność częstej obecności w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia z racji pełnienia obowiązków Zgromadzenia Wspólników OCZ.

Nie zabiegałem o przeprowadzenie szczepienia, uważając, że mój organizm jest stosunkowo odporny na zakażenie. Mimo bardzo wielu kontaktów z osobami, które okazały się później chore, sam nie zachorowałem na COVID-19.
Oświadczam, że zgodę na zaszczepienie wyraziłem, biorąc pod uwagę przesłanki wskazane mi przez pracownika OCZ, w tym przede wszystkim fakt, że szczepionka musi być wykorzystana i nikomu jej nie odbieram, jak również względy mające na celu spopularyzowanie akcji szczepień w podległych placówkach.
Szczepienie uważam za konieczne, a szczepionkę za bezpieczną.

Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne