niedziela, 23 czerwca 2024, 18:52

W Ostrzeszowie i w całej gminie przybyło mieszkańców

Według stanu na koniec 2020 r. liczba mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów wyniosła 24.234 (o 76 więcej niż przed rokiem). Najwięcej, bo 67 osób, przybyło w Ostrzeszowie. Czy to zatrzymanie widocznego w ostatnich latach trendu ubywania osób w mieście na rzecz terenów wiejskich?
Niestety, w 2020 roku odnotowano rekordową od lat liczbę zgonów.

Według danych z ewidencji ludności na koniec 2020 roku miasto i gmina Ostrzeszów liczyła 24.234 mieszkańców (w tym 23.724 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 510 na pobyt czasowy). To o 76 osób więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie, przy czym na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności w zasadzie pozostaje na podobnym poziomie, co ilustruje poniższe zestawienie.


Szczegółowe dane dot. ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy

Po raz pierwszy od wielu lat przybyło mieszkańców w Ostrzeszowie. Zapewne jest zbyt wcześnie, by mówić o odwróceniu tendencji spadkowej, niemniej faktem jest, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy królewskiemu miastu przybyło 67 osób.
O 9 osób zwiększyła się również liczba mieszkańców terenów wiejskich w gminie i po raz pierwszy przekroczyła próg 10 tysięcy. Zauważyć jednak należy, że przyrost w 2020 roku nie był tak dynamiczny jak w poprzednich latach. Po raz pierwszy od lat spadła liczba osób zamieszkałych w Olszynie (- 2). Największy przyrost (+ 23) odnotowano z kolei w Potaśni. 14 osób przybyło w Rogaszycach, a 10 na terenie sołectwa Pustkowie Południe. Największe – po względem liczby mieszkańców – wsie na terenie gminy Ostrzeszów to niezmiennie Rogaszyce (1374 mieszkańców), Olszyna (1250), Siedlików (1129) i Rojów (861).
Podawane powyżej dane demograficzne oparte są na bazie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy. Uwzględniają więc osoby, które dopełniły obowiązku zgłoszenia pobytu pod danym adresem, czyli tzw. zameldowania się. Oczywiście mamy świadomość, że z realizacją tego obowiązku bywa różnie i przytoczone dane mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistej liczby osób faktycznie mieszkających w poszczególnych miejscowościach.
Niestety, 2020 rok był rekordowy pod względem liczby zgonów mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów. Zmarło 286 osób (147 kobiet i 139 mężczyzn) – o 61 więcej niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o urodzenia, to według stanu na koniec minionego roku zameldowanych zostało 232 dzieci urodzonych w 2020 r. (106 dziewczynek i 126 chłopców). To wynik nieodbiegający od normy w porównaniu z kilkoma minionymi latami.

Wśród imion nadawanych nowymc obywatelom wśród dziewczynek największą popularnością cieszyły się: Zuzanna (6 przypadków), Hanna (5), Pola (5), Julia (4), Laura (4), Lena (4), Maja (4), Marelina (4), Maria (4). Jeśli chodzi o chłopców najczęściej nadawanym imieniem był Wojciech (8 przypadków), a następnie Antoni (7), Ignacy (6) i Wiktor (6).

Wojciech Bąk

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne