poniedziałek, 27 maja 2024, 9:08

Nie pal śmieci! – Straż Miejska może sprawdzić, czym palisz

Jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez Straż Miejską w Ostrzeszowie w dobie pandemii jest dbanie o środowisko, w tym walka z nielegalnym spalaniem odpadów. Wykonując swoje zadania Straż Miejska dokonuje m.in. kontroli posesji, w toku których sprawdzane jest wywiązywanie się z obowiązujących przepisów związanych z gospodarką odpadami (zawarcie umowy na odbiór odpadów), w tym także z właściwą ich segregacją.

W przypadku braku instalacji kanalizacyjnej sprawdzana jest właściwa gospodarka odpadami ciekłymi, a w szczególności odbiór ścieków przez uprawnione podmioty oraz czy wywożona ich ilość jest zgodna (oczywiście w przybliżeniu) z pobraną z sieci wodą. Strażnicy zwracają także uwagę na zwierzęta domowe, czy zapewniono im odpowiednie warunki i czy właściciele wywiązują się z obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
Jednym z istotnych punktów działań kontrolnych straży jest szczegółowa kontrola urządzeń grzewczych, a w szczególności kotłów spalających paliwo stałe. W trwającym sezonie grzewczym wzrosła ilość nielegalnych spalań śmieci ujawnianych przez strażników.
Należą się tutaj szczególne podziękowania tym mieszkańcom, którzy świadomi szkodliwości procederu, nie wahają się zgłaszać takich przypadków do Straży Miejskiej. Strażnicy, posiadający upoważnienia burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, i wykonujący w jego imieniu kontrole z zakresu ochrony środowiska, nie pozostawiają takich zgłoszeń bez weryfikacji. Nawet jeżeli zgłoszenie jest odbierane po upływie kilku dni, i fizycznie spalanie śmieci ustało, strażnicy mogą pobrać próbkę popiołu z paleniska i poddać ją szczegółowym badaniom w laboratorium w Jastrzębiu-Zdroju. Na podstawie jednego z takich zgłoszeń w grudniu 2020 roku strażnicy pobrali próbkę do badań. Otrzymana ekspertyza z analizy popiołu wykazała ogromne przekroczenie metali ciężkich, wskazując jako przyczynę spalanie elementów pokrytych farbami, pigmentami, tworzyw sztucznych, odzieży itp.
 W tej konkretnie sprawie Straż Miejska prześle materiały do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie gdyż zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2020, poz. 797 ze zm.) „Kto, wbrew przepisowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Apelujemy, dla naszego wspólnego dobra, w przypadku zaobserwowania spalania odpadów należy informować Straż Miejską w Ostrzeszowie –
tel. 62 732-06-06 lub 607 245 446. Nawet jeżeli straż w danym czasie nie będzie pracować, prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce, a zgłoszenie takie na pewno będzie sprawdzone.

www.ostrzeszow.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne