piątek, 24 maja 2024, 8:40

Kraszewice – I Sesja już za nami, Marta Pijanka złożyła uroczyste ślubowanie

“We wtorek 7 maja 2024 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kraszewice odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Kraszewice w kadencji 2024-2029. Nowo wybrani radni Rady Gminy oraz Marta Pijanka – Wójt Gminy złożyli uroczyste ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Gminy została Pani Barbara Nowak. Na stanowisko Wieceprzewodniczącego wybrano Pana Sylwestra Gołdyna. Po ślubowaniu w okolicznościowym przemówieniu Pani Marta Pijanka – Wójt Gminy Kraszewice podziękowała mieszkańcom za udział w wyborach. Życzyła wszystkim radnym pomyślności w działalności rady gminy prosząc jednocześnie o dobrą współpracę. Podziękowania skierowała również do ustępującego Wójta Pana Konrada Kuświka za udzielone cenne rady i płynne przekazanie prac urzędu. Nowa Wójt zadeklarowała również, że powierzone stanowisko będzie sprawowała sumiennie i uczciwie.

Podczas sesji padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń na rozpoczynającą się kadencję. Kolejna sesja Rady Gminy Kraszewice odbędzie się we wtorek 14 maja 2024 r. Radni ustalą na niej między innymi skład komisji rady.

UG Kraszewice”

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne