środa, 29 maja 2024, 8:32

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. – ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Treść ustawy wraz z załącznikiem można znaleźć adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1

Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Ministerstwo Energii
www.gov.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne