sobota, 13 lipca 2024, 11:02

Sołtysi z Gminy Grabów nad Prosną zasłużeni dla województwa

Anna Dybul – sołtys Siekierzyna i Czesław Iwański – sołtys Grabowa-Pustkowie zostali wyróżnieni odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznaczenia wręczono podczas uroczystości związanych z VIII Pielgrzymką Sołtysów Kalisz – Stawiszyn (16 marca).

Odznaka honorowa ,,Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznawana jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nagradza się nią osoby, które swoim zaangażowaniem oraz pracą na rzecz lokalnych społeczności w szczególny sposób przyczyniają się do ich rozwoju i integracji. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia sołtysom z Gminy Grabów nad Prosną wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak. Poza zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej, otwartości na potrzeby mieszkańców, oboje sołtysi w tym roku obchodzą okrągłe jubileusze pełnienia swoich funkcji. 

Anna Dybul po raz pierwszy na sołtysa najmniejszego sołectwa w Gminie Grabów nad Prosną została wybrana w 1994 roku. Gospodarzem Siekierzyna pozostaje nadal – to już VII kadencja pani Dybul na tym stanowisku. W tym roku świętuje 30-lecie pracy i jest najdłużej sprawującym funkcję sołtysa w gminie. 

Drugi odznaczony sołtys, Czesław Iwański, funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1999 roku. To już 25 lat zasiadania na stanowisku sołtysa. – Nieprzerwane piastowanie funkcji świadczy tylko o dobrej współpracy z mieszkańcami i zaufaniu, jakim ich darzą – podkreślał we wniosku Burmistrz M. Ptak.

Nagrodzonym sołtysom gratulujemy!

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne