sobota, 13 lipca 2024, 12:11

Parkomaty w Grabowie nad Prosną? – wyniki sondy

73,68% odpowiedzi na „tak” i 26,32% na „nie” – to wyniki sondy, w której zapytano mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem parkomatów na ulicy Kaliskiej i Rynku w Grabowie nad Prosną z pierwszą godziną darmową, celem spowodowania rotacji samochodów parkujących w tych miejscach?”.

W związku ze zdecydowaną przewagą odpowiedzi opowiadających się za wprowadzeniem parkomatów, samorząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną będzie czynił działania mające na celu realizację zadania.

Ewa Pilarczyk

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne