poniedziałek, 20 maja 2024, 4:11

NAGŁE ZMIANY W OSTRZESZOWSKIM SZPITALU – KOMUNIKAT STAROSTY

  1. W dniu 24 maja 2022 roku podczas posiedzenia Zarządu Powiatu pani prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia  Magdalena Puziewicz-Karpiak złożyła na ręce Starosty – Zgromadzenia Wspólników OCZ – pisemną prośbę o rozwiązanie umowy.
  2. Wniosek umotywowany został względami osobistymi.
  3. Po przedyskutowaniu w gronie Zarządu Powiatu kwestii dalszego funkcjonowania szpitala zdecydowałem przyjąć wniosek i odwołać panią prezes z końcem bieżącego miesiąca.
  4. Od 1 czerwca obowiązki kierownika placówki przejmie pan Zbigniew Kluczkowski, zatrudniony obecnie w OCZ na stanowisku kierownika ds . logistyki, który posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do podejmowania decyzji.
  5. Podczas dyskusji podkreślono, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zachowanie ciągłości funkcjonowania placówki i jej usług na rzecz mieszkańców.
  6. O powyższym poinformowana została Rada Nadzorcza Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia
                                  

Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne