piątek, 24 maja 2024, 8:38

Komisja zdrowia o szpitalu

Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia oraz przedstawicielki związków zawodowych uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spaw Publicznych Rady Powiatu, ponieważ wiodącym tematem obrad była bieżąca sytuacja finansowa OCZ oraz plany inwestycyjne szpitala. Ponadto członkowie komisji rozmawiali o promocji zdrowia realizowanej przez powiat w 2023 roku i o planach promocyjnych na rok kolejny.

Następne posiedzenie komisji będzie poświęcone omówieniu koncepcji budowy przychodni specjalistycznej w ramach projektu Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych
Powiat otrzymał promesę dofinansowania tego projektu z Rządowego Funduszu „Polski ład”: Programu inwestycji strategicznych zadania. 
Projekt dotyczy budowy przychodni specjalistycznej przy Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Inwestycja będzie prowadzona etapami. 
Etap I: 
– planowane nakłady finansowe: 4 080 000 zł, 
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ład: 3 920 000 zł 
– kwota udziału własnego 80 000 zł, 
– kwota Inspektora nadzoru 80 000 zł, 
– okres realizacji: 2024–2025 r. 
Etap II: 
– łączne nakłady finansowe: 10 914 000 zł, 
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ład: 9 095 000 zł, 
– kwota udziału własnego: 1 605 000 zł 
– kwota Inspektora nadzoru: 214 000 zł 
– okres realizacji: 2025–2026 r.

Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne