poniedziałek, 15 lipca 2024, 16:25

JAN MAREK CIEPLIK NIE ŻYJE 

Bólem wypełniła nasze serca wiadomość o śmierci znanego i zasłużonego dla naszej małej ojczyzny mieszkańca, śp. Jana Marka Cieplika. Zmarł w niedzielę wieczorem, 4 czerwca, w wieku 92 lat. Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie przychodzi nam pożegnać się z kolejną postacią tak mocno wpisaną w krajobraz Ostrzeszowa. 

Jan Marek Cieplik urodził się 19 marca 1931 r. w Ostrzeszowie, w rodzinie Piotra i Ireny Cieplik (z domu Strońskiej). To właśnie Ostrzeszów, jego rozwój, historia, kultura… stanowiły dla Niego priorytet wszelkich działań. Tym celom podporządkował swój udział w Radzie Miejskiej Ostrzeszów, o to zabiegał będącprzewodniczącym Związku Gmin Powiatu Ostrzeszowskiego, w latach 1999-2006. Był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i to właśnie ta organizacja wystąpiła z wnioskiem o przyznanie mu medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Uroczystość uhonorowania tym medalem odbyła się 16 czerwca 2019 r. 

Nie sposób wymienić wszystkich zasług śp. Jana Marka Cieplika, ale wspomnieć należy, że Jego wielką pasją zawsze było harcerstwo. W dużej mierze, to dzięki Jego staraniom wybudowano w Ostrzeszowie największy pomnik harcerski w Europie, popularną „Lilijkę”. Chęć stworzenia czegoś dla ukochanego miasta zaowocowała m.in. powstaniem w 2002 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo też przyczynił się do koncertów Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Ostrzeszowie. Z biografii śp. Jana Marka Cieplika wyłania nam się obraz człowieka niezwykle zaangażowanego w dzieje Ostrzeszowa i okolicznych miejscowości. Człowieka wielkiej kultury osobistej,mądrości i pogody ducha. Na zawsze już pozostanie dla naswzorem obywatela i regionalisty imponującego wiedzą o naszej małej ojczyźnie. 

Pogrążonej w smutku Rodzinie śp. Jana Marka Cieplika, składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

Redakcja 

Zdjęcia z uroczystości uhonorowania Jana Marka Cieplika medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne