piątek, 24 maja 2024, 9:44

Czy to wystarczająca podwyżka?

Wybory już za nami, powoli wracamy do normalnego rytmu życia lokalnej społeczności.

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się pierwsze projekty uchwał nowo wybranej Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. 

Pamiętajmy, Rada to nie tylko sesje, ale także komisje, na których wcześniej omawia się podejmowane uchwały. To właśnie na spotkaniach komisji toczy się dyskusja w temacie planowanych inwestycji czy szeroko pojmowanego wydatkowania środków publicznych. Ale komisji jest kilka i każda z nich zajmuje się ważnymi dla nas sprawami. 

Dla przybliżenia mamy 5 komisji:

– Komisję Rewizyjną

– Komisję Skarg i Wniosków

– Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa

– Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

– Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się uchwała, dotycząca wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. Z przepisów jasno wynika, że nawet po reelekcji Rada ponownie uchwala wysokość wynagrodzenia, zarówno jego części podstawowej, jak i przysługujących z mocy prawa dodatków do wynagrodzenia.

Postanowiliśmy sprawdzić na jaką podwyżkę może liczyć Burmistrz.

Dla przypomnienia: 29 listopada 2018 roku ustalono wynagrodzenie w kwocie 9.660 zł

W wyniku zmian ustawowych w trakcie poprzedniej kadencji, Rada Miejska ponownie musiała ustalić wysokość wynagrodzenia. I tak 30 grudnia 2021 uchwalono wynagrodzenie o łącznej kwocie 14.435 zł.

A w projekcie najnowszej uchwały Burmistrz może liczyć na solidną podwyżkę. 

Jaką?

1) Wynagrodzenie zasadnicze – 10.430,00 zł

2) Dodatek funkcyjny – 3.450,00 zł

3) Dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – ok. 4.164 zł

4) Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego, który będzie wzrastał o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia – ok. 521 zł

Tak więc jeśli uchwała uzyska akceptację Rady Miejskiej, wynagrodzenie Burmistrza po podwyżce wyniesie: 18.565 zł

Nasuwają się więc pytania.

Czy 4.130 zł podwyżki w 2 lata, to wystarczająca kwota?

Na jakiej podstawie ustalono taką, a nie inną, mniejszą lub większą podwyżkę?

Czy kwoty podwyżki zostały wcześniej szeroko przedyskutowane w gronie radnych?

Czy taka zmiana w wynagrodzeniu Burmistrza została ujęta w Budżecie, uchwalonym kilka miesięcy wcześniej?

Oficjalnie, od momentu wyboru nowej Rady Miejskiej, odbyła się dopiero jedna sesja, na której wspomniany temat nie był poruszany, a w okresie między sesyjnym nie odbywały się posiedzenia komisji, ponieważ ich jeszcze nie ma. Z samego uzasadnienia uchwały nie wynika, jak ustalono konkretną kwotę wynagrodzenia, a jedynie powołano się na potrzebę ustawową dokonania jego nowego obliczenia. 

Już jutro, tj. w czwartek 16 maja, II Sesja Rady Miejskiej. To pierwsze oficjalne spotkanie radnych od momentu pierwszej sesji. 

Czy tak zróżnicowana Rada będzie miała jakieś uwagi do wnoszonej uchwały? Tego dowiemy się już jutro.

Tomasz Pach

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne