Reklama

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 23:03

XXI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

na Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej

14 grudnia 2023 do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze przybyli najlepsi uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu ostrzeszowskiego biorący udział w finale XXI edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 na Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej. Tradycja tego zbrojnego czynu jest wciąż żywa w naszym regionie, a uczniowie, którzy choć raz wzięli udział w tym konkursie chętnie przyjeżdżają z opiekunami na spotkanie w kolejnym roku.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii do finału przystąpiło 17 uczniów z sześciu szkół (Ostrzeszów Nr 1 i Nr 2, Niedźwiedź, Rogaszyce, Mąkoszyce i Kobyla Góra). Gości, uczestników konkursu powitała p. Katarzyna Gorzelańczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze. Najpierw wszyscy uczniowie musieli zmierzyć się z pisemnym testem składającym się z 20 pytań zarówno otwartych, jak i otwartych. W tym roku pytania przygotowywała pani Monika Mokrzyńska. Prace sprawdzała konkursowa komisja w składzie: p. Monika Mokrzyńska, oraz losowo wybrane wśród nauczycieli z innych szkół: p. Anna Pankalla i p. Magdalena Mądra. Regulamin konkursu zakładał, że w przypadku nierozstrzygnięcia wyników po pisemnym teście, nastąpi ustna dogrywka. Zdobyte przez uczestników punkty świadczyły o bardzo dobrym przygotowaniu. Po podsumowaniu wyników punktowych komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Michalina Miszkieło (SP w Kobylej Górze, opiekun: Małgorzata Koźmińska)

II miejsce: Gabriela Czemplik (SP nr 1 w Ostrzeszowie, opiekun: Aleksandra Jankowska)

III miejsce: Anna Strzelecka (SP nr 1 w Ostrzeszowie, opiekun: Aleksandra Jankowska)

Wyróżnienie: Maja Rogala (SP nr 2 w Ostrzeszowie, opiekun: Anna Pankalla)

Wyróżnienie: Tymoteusz Pol (SP nr 2 w Ostrzeszowie, opiekun: Anna Pankalla)

Nagrodzonym uczniom, którzy wykazali się dużą wiedzą, gratulujemy!

Zgodnie z Regulaminem XXI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim… w/w zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a laureat I miejsca również statuetkę – ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie oraz przez Szkołę Podstawową w Kobylej Górze. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, a wszyscy – upominki związane z gminą Kobyla Góra ufundowane przez Wójta Gminy Kobyla Góra. Nagrody wręczała p. Joanna Ciachera-Raduła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze oraz p. Mariusz Witek – sekretarz Gminy Kobyla Góra. Swoją obecnością zaszczyciła nas również p. Anna Grzesiak – przewodnicząca Rady Rodziców.

Dziękujemy rodzicom uczniów, którzy przygotowali pyszne słodkości dla naszych konkursowych gości.

Dzięki rodzicom naszych uczniów mogliśmy goście, uczestnicy konkursu sppoczęstowPyszne ciasta – poczęstunek dla uczestników konkursu, ich opiekunów i gości

onkursie do ustnej rozgrywki zakwalifikowała: Piotra Wieteckiego z Niedźwiedzia, Michała Zubera z Kobylej Góry, Natalię Tomczak z Niedźwiedzia i Sarę Jędrzejak. W ustnym finale rywalizujący uczniowie musieli odpowiedzieć na wiele pytań związanych z przebiegiem Powstania Wielkopolskiego na naszym terenie. Po drugiej turze pytań finałową rozgrywkę (do pierwszego błędu walczyło 4 uczestników) zakończyła Sara Jędrzejak, otrzymując wyróżnienie. Ugruntowaną wiedzą na temat powstańczych walk wykazał się (laureat II miejsca z 2018) tegoroczny zwycięzca konkursu – Piotr Wietecki ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (kl.VII; opiekun: Anna Rokita). II miejsce otrzymał Michał Zuber ze Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze (kl. VI; opiekun: Monika Mokrzyńska), III miejsce – Natalia Tomczak ( w 2018 – wyróżnienie) ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (kl.VII; opiekun: Anna Rokita). Wyróżnienie otrzymała Sara Jędrzejak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie (opiekun: Anna Pankalla). Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, znajomością szczegółów i odpowiedzieli na wiele pytań zanim zostali wyłonieni laureaci kolejnych miejsc. Na pytanie zadane p. Annie Rokicie – opiekunce laureatów I i III miejsca: Jak ona to robi, że jej uczniowie wykazują się taką wiedzą?, odpowiedziała: Oni to lubią. Bardzo chętnie uczą się o dziejach Powstania Wielkopolskiego i chętnie przyjeżdżają na konkurs do Kobylej Góry.

Statuetkę i nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, dyplomy –Rada Rodziców, a drobne upominki – Urząd Gminy w Kobylej Górze, a wręczali je p. Joanna Ciachera-Raduła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze oraz zaproszeni goście – Przewodniczący Rady Gminy Kobyla Góra – p. Eugeniusz Morta oraz p. Bolesław Grobelny.

Konkursowi towarzyszyła wystawa fotografii i książek związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Słodki poczęstunek dla konkursowych gości zapewnili rodzice naszych uczniów.

Organizatorzy: M.Koźmińska, M.Mokrzyńska

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne