Reklama

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 10:58

Wyjątkowy rok?

Rok przestępny dłuższy jest od „normalnego” (365 dni) o jeden dzień. Właśnie ten dodatkowy dzień ma „za zadanie” wyrównać długość roku kalendarzowego z rokiem astronomicznym, który dłuższy jest od kalendarzowego o około sześć godzin. W związku z tym, w kalendarzu gregoriańskim (czyli obowiązującym również w Polsce) co cztery lata następuje wyrównanie tej różnicy poprzez dodanie jednego dnia do lutego (sześć godzin każdego roku daje w ciągu czterech lat 24 godziny, czyli całą dobę). Taki przedłużony o jeden dzień rok nazywa się rokiem przestępnym (29 zamiast 28 dni lutego).

Latami przestępnymi są te, których liczba podzielna jest przez cztery, ale nie dzieli się przez sto, chyba że można podzielić ją również przez 400 (np. 2020 – tak, 1800 – nie).
Według wierzeń ludowych rok przestępny jest wyjątkowo niesprzyjający (nie powinno się zawierać małżeństw, bo skazane będą na rozpad lub podejmować ważnych życiowych decyzji np. o przeprowadzce).
W Grecji funkcjonuje przesąd, zgodnie z którym małżeństwa zawierane w roku, który trwa aż 366 dni, zakończą się rozwodem.

29 lutego – gorszy niż piątek 13?

Przesądy dotyczą też samej daty 29 lutego. Wiele osób uważa, że ten dzień jest jeszcze bardziej pechowy niż słynny piątek „trzynastego”. To zdecydowanie najgorszy czas na podejmowanie ważnych albo wiążących się z ryzykiem decyzji.
Ale są tez pozytywy – osobom urodzonym w dodatkowym dniu roku przypisuje się wyjątkowe cechy (np. wizjonerstwo czy nawet siłę, by zmieniać losy świata).
W Irlandii dodatkowy 29 lutego to jedyny dzień, przypadający co cztery lata, kiedy kobiety mogą prosić o rękę swoich ukochanych.
Przesądy przesądami, a życie toczy się, nie zważając w ogóle na to, czy luty jest dłuższy czy krótszy…

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne